Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Stockholm’

Till och med borgarna fattar att nyliberalismen inte fungerar, säger Aktuellt Fokus, och hänvisar bland annat till att hardlinermoderaten Ulf Kristersson erkänner att det var fel att lägga ner de statliga beredskapslagren. Men innebär detta att vi kan skönja slutet på eländet? Eller har vi fortfarande en lång väg kvar? Behöver coronaviruset hjälp? En annan systemkollaps kan ge några ledtrådar. (mer…)

Read Full Post »

Jag läser med stigande häpnad Landstingets beskrivning av de moderniserade C20-vagnarna”, säger Gösta Ask i ett mejl.

”Ingenstans bland alla fördelar som räknas upp – bättre för rullstolar, nya kameror, mer trygghet mm – nämns det som kommer att bli mest uppenbart för alla oss som reser med tunnelbanan till och från arbetet: båsen med 2 + 2 sittplatser försvinner, och ersätts med utrymme för stående. Texten är ett enda stort trolleritrick!

Det är svårt att förstå varför resstandarden för kollektivtrafikanter i Stockholm måste vara sämre än den var 1960. Lättare att se är hur det blev så.

(mer…)

Read Full Post »

Ojämlikheten växer. De rika blir allt rikare, de fattiga står och stampar. Detta är inget nytt. OECD varnade redan för ett par år sen för att ökande ojämlikhet hotade ekonomin i stort och för att Sverige var ett av de länder där utvecklingen var värst.

Och inte nog med det. Stockholm blir allt rikare medan resten av landet står och stampar, säger en utredning från SNS. För 35 år sen – när ojämlikheten var som minst, var Stockholm 15 % rikare än landet i stort, idag är det 37 % rikare. Sverige, som tidigare hörde till de mer jämlika länderna också regionalt är idag värre än Italien, säger rapporten. (mer…)

Read Full Post »

Jodå – visst har maktskiftet i Stockholms stadshus betytt något. Det visade sig på den utfrågning Gemensam Välfärd arrangerade med majoriteten på ABF i början av december. (mer…)

Read Full Post »

[Av Peter Emsheimer, Gunnar Lindholm och Johan Norlin]

Att de som saknar universitetsutbildning och har låg inkomst berövas tio år av sitt liv är höjden av orättvisa, men så ser statistiken ut när man jämför en högutbildad man i Danderyd med en lågutbildad man i Rinkeby (Karolinska Institutet 2010).

För alla som tror på människors lika värde är det en självklarhet att försöka förändra detta. Hälso- och sjukvårdslagens mål är att vård ska ges på lika villkor och att de som är svårast sjuka ska ges företräde till vården.

Med denna bakgrund riktar nu Riksrevisionen svidande kritik mot vårdvalssystemen i västra Götaland och region Skåne. Istället för att främja den utveckling av primärvården som är livsnödvändig i storstädernas låginkomstområden prioriteras skattemedlen till områden där både hälsan och inkomsten är bättre. (mer…)

Read Full Post »

Det råder knappast längre något tvivel om att bilismen har stagnerat i i-länderna, se t.ex. artikel i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det handlar inte om tillfälliga konjunkturer; antal körda kilometer har minskat ända sen mitten av 90-talet. Snarare handlar det om långsiktiga kulturella tendenser. Unga människor tycker inte längre att egen bil är något eftersträvansvärt. Det är mer en boja som tynger, något man försöker undvika om man kan.

Ändå fortsätter planeringen för Förbifart Stockholm med oförminskad kraft, ett projekt som bygger på att biltrafiken ska öka med 40 procent på 15 år.

(mer…)

Read Full Post »

OECD utsåg i en rankning 2005 Stockholm till världens sjätte mest näringslivsvänliga stad. Skälen man angav var låg arbetslöshet, högt deltagande i arbetskraften, hög arbetsproduktivitet och stora satsningar på forskning och utveckling.

Det som drog ner stan var ett par offentliga misslyckanden – dålig integration av invandrare och dålig infrastruktur.
(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »