Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2014

[Av Torbjörn Vennström]

Under 2013 och 2014 kommer FN:s klimatpanel IPCC med sin femte stora sammanställning av det vetenskapliga läget i klimatfrågan (förkortat AR5). Alltefter deras innehåll blir känt står det klart att det inte går att komma förbi klimatfrågan om man vill kämpa för ett fungerande välfärdssamhälle i framtiden. Det handlar om inget mindre än möjligheterna att upprätthålla fungerande civilisationer för våra barn och barnbarn.

I slutet av mars kommer den andra av tre delrapporter i AR5. Den första offentliggjordes i Stockholm i september 2013 och slog fast med stor säkerhet att människan har påverkat klimatet, och att fortsatta utsläpp innebär stora förändringar i klimatet, en kraftig ökning av den globala medeltemperaturen, högre havsnivåer, och stora förändringar i nederbördsmönster.

(mer…)

Read Full Post »

[Av Johan Norlin] Det verkar som att ekonomerna inom Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuners och Landsting har gett sig den på att övertyga svenskarna om att de har fel i välfärdsfrågan.

(mer…)

Read Full Post »

I hela Europa är den politiska visdomen idag att vi ska svälta oss ur krisen. Vi har levt över våra tillgångar, heter det, och måste skära ner på allt för att bli av med vår skuld. Värst är det i Spanien och Grekland, där arbetslösheten överstiger 25%. Men samma politik slår också i t.ex. Lettland och Rumänien där folk löser sina egna problem genom att emigrera. Rumänerna kan vi ju se varje dag på gatorna i Sverige.

Det är lätt att glömma att tankefiguren ”svälta sig ur en kris” inte är på något vis ny. Det var också standardpolitiken under mellankrigstiden, då t.ex. president Hoovers finansminister Andrew Mellon föreslog att man skulle ”likvidera arbetet, likvidera tillgodohavandena, likvidera bönderna, likvidera fastigheterna” för att ”driva ut det ruttna ur systemet” så att folk skulle börja ”leva ett mer moraliskt liv”, utan skulder.

(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: