Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2017

[Av Lars Taxén]

Nyligen presenterade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) rapporten ”Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet”, (se även här) börjar när SVT:s klocka visar 13.37). Per Molanders gedigna och klargörande genomgång av gränsen mellan det offentliga och privata rörde uppenbarligen vid något mycket känsligt att döma av reaktionerna på den. Då kan det vara dags att erinra sig vad den grundläggande motsättningen handlar om; något som Marx hade klart för sig redan för 150 år sedan. (mer…)

Read Full Post »

Det är inte ofta någon går igenom de samlade erfarenheterna från den senaste generationens statliga och kommunala marknadsutsättningsexperiment. Men Per Molander har gjort ett försök, på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Och det mesta pekar på att dessa har varit komplett missriktade. Det har sällan blivit billigare och det har sällan resulterat i bättre produkter. Undantag finns, och Molander redovisar dem. Men för det mesta har det gått snett, ofta dramatiskt snett, vilket Molander förklarar med att offentlig verksamhet har egenskaper som gör den väsensskild från marknadsstyrda företag. (mer…)

Read Full Post »

[Av Peter Lorentzon]

Om landsting eller kommuner vill konkurrensutsätta en verksamhet inom vård eller socialtjänst kan de använda sig av Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att ett privat företag kan etablera sig där om de uppfyller vissa regler som landstinget eller kommunen ställer. Patienter eller ”kunder” kan sedan välja detta företag och det offentliga har att ersätta företaget efter hur många kunder det tar emot. Fri etableringsrätt och fritt kundval. Det infördes 2009 och blev obligatoriskt för landstingen att använda inom primärvården. Det har inneburit en grundläggande förändring inom vården. Efterfrågan och vinst har ersatt behoven som styrning av primärvården.

Riksrevisionen gjorde för något år sedan en kritisk utvärdering vilka konsekvenser LOV har fått för primärvården. De konstaterade att vården har blivit mer ojämlikhet och att de med de svåraste sjukdomarna missgynnats. Fler utvärderingar har givit samma resultat. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: