Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Okategoriserad’ Category

Någon gång runt sekelskiftet kom ett ljushuvud som hette Xavier Sala i Martín på att man kunde mäta fattigdomen i världen genom att räkna hur stor andel som levde under en dollar om dagen. Inte överraskande har många på det sättet konstaterat att fattigdomen nu är nästan utrotad. Det finns ingen längre som har så låga inkomster.

Vad Sala i Martín inte räknade med var inte bara inflationen utan också att före 1990 sjukvård och skola i regel var gratis, plus att i fattiga länder regeringen subventionerade mat och bränsle. Så den som levde på en dollar om dagen på den tiden hade stora inkomster vid sidan om. I den ofullständigt monetariserade världen på den tiden antagligen också en del inkomster i den lokala ekonomin som ingen satte penningvärde på.

Med Sala i Martíns mått kan man alltså komma fram till att den politik som hade berövat de fattiga såväl subventioner som välfärdsinstitutioner och icke-monetära inkomster har varit något bra. Det är också så det har använts.

Ett bättre mått är i så fall FAOs siffror på undernäring.

(mer…)

Read Full Post »

I december försvarades en doktorsavhandling om det moraliskt berättigade i höga vd-löner, se även avhandlingen här. Doktorn, Alexander Andersson på Göteborgs universitet, fann inte oväntat att det knappast fanns några moraliska argument för – men knappast heller att det fanns några emot. Åtminstone inte där han hade letat – men å andra sidan finns det andra ställen.

(mer…)

Read Full Post »

Stater är som alla organisationer intensivt egoistiska. Men eftersom stater styrs av människor, och till råga på allt människor med klassintressen, är egoismen inte alltid klok.

Ibland kan den dock vara rimligt intelligent.

Exempelvis styrdes Sverige rimligt intelligent i nästan två hundra år – ungefär från 1809 till 1980-talet. Staten la ner rimligt mycket energi på att få näringslivet att inte bara växa utan även att det skulle rimligt mycket gagna landet som helhet. Och man slösade inte bort resurser och människor på krig.

(mer…)

Read Full Post »

Det är inte ofta politiker erkänner att dom har haft fel. Men ibland blir det till ett större intellektuellt projekt. Luiz Carlos Bresser-Pereira, Brasiliens finansminister 1987 och civilminister 1995-98, och delansvarig för Brasiliens liberalisering och anammande av NPM-metoder, funderar över det kaos han och hans politiska generation ställde till med.

(mer…)

Read Full Post »

Enligt Niklas Altermarks och Åsa Plesners Katalysrapport Vi skär ner välfärden för att rädda välfärden har socialdemokraterna bedrivit nedskärningspolitik ända sen 1982. För att sälja in den politiken hos sina väljare har de tvingats argumentera bedrägligt. Det har inte lurat många – ungefär en tredjedel av väljarna har övergivit S, möjligen i avsmak.

Altermark och Plesner ger några exempel.

(mer…)

Read Full Post »

Det är nu länge sen några europeiska stater öppnade process mot de akademiska förlagen om deras hutlösa affärsmetoder. Jag hade själv att göra med ett av dom för några år sen. Förlaget erbjöd sig att publicera min bok Demokratins bärareengelska – i en upplaga på hundra ex för tusen kronor styck. Givetvis skulle jag inte få någon royalty, och alla översättningsrättigheter skulle bolaget ha, även om de inte använde dem. Detta var praxis, sa de.

De kan fortsätta med dessa närmast feodala villkor för att yngre akademiker är tvingade att publicera om de ska kunna hålla sig kvar i sitt yrke. Tack och lov är jag inte en sådan, jag kunde be Brill att dra åt helvete. Tills vidare får folk läsa på skärmen.

(mer…)

Read Full Post »

Förslag om vad man kan göra mot kriminella gäng haglar både från regering och opposition. Alla med fokus på ökad repression, särskilt mot ”dom andra” – men utan att göra troligt att det skulle hjälpa stort. Kanske det inte heller är meningen att det ska hjälpa något annat än respektive partis opinionssiffror på kort sikt. I alla händelser är det ganska yrvaket.

(mer…)

Read Full Post »

Det finns två perspektiv på samhället, två perspektiv på vad som är viktigt, påstår Michael Lind i sin bok om USAs ekonomiska historia: Land of promise, Harper Collins 2013. Efter två inflytelserika statsmän i USA vid tiden för självständighetskampen kallar han dem för det jeffersonska och det hamiltonska perspektivet.

Enligt det jeffersonska är det viktiga individens rätt, inte minst rätt att slippa bry sig om något annat än sina egna och möjligen byns angelägenheter (Jefferson avskydde städer).

Enligt det hamiltonska är det viktiga att helhetsresultatet blir så bra som möjligt.

(mer…)

Read Full Post »

Covid19-epidemin har i alla fall haft något gott med sig: sjukhushierarkierna har fallit. Det påstår i alla fall Medborgarnas Coronakommissions sjukvårdsrapport som offentliggjordes i dagarna.

(mer…)

Read Full Post »

Det ”svenska näringslivet” med Wallenberg i spetsen tror inte längre på industri, säger EU-bevakaren Henrik Brors. I framtiden är det offentliga välfärdskontrakt som gäller. Därmed bekräftar han även för Sveriges del en tes som många ekonomer har pekat på – att kapitalet i Europa och Amerika blir alltmindre producenter och alltmer rentiärer. Alltmer ”tullportskapitalister” som den amerikanske ekonomen Michael Hudson har kallat det, dvs företag som lever på att låta folk betala för sånt som redan finns.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: