Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Okategoriserad’ Category

”Fin de la excepción nórdica”, slut på det nordiska undantaget, läste jag över axeln på en man som var försjunken i den allt annat än avantgardistiska spanska tidningen La Vanguardia. Jag har inte kunnat googla fram artikeln, antagligen är den begränsad till prenumeranter. Men det är så det ser ut från borgerligt europeiskt håll: Äntligen är det slut på egensinnigheten i Norden, äntligen är vi som alla andra.

Möjligen är de lite sent ute; Times of Indias chefredaktör Shastri Ramachandaran beskrev i en ledare för mer än 20 år sen Sverige som det såg ut från Indien, eller kanske Syd i allmänhet:

… today Sweden is commonplace and acquiescent, just one of 15 EU members, an unofficial partner of Nato and often an unthinking ally of Washington.

(mer…)

Read Full Post »

Flera politiska partier agiterar för att Sverige behöver mer kärnkraft. Det antas inte bara hjälpa mot den globala uppvärmningen utan också mot höga elpriser. Se till exempel här och här.

Nu är detta uppenbarligen bara en s.k. politisk sanning, enligt en skrift som KTH, Chalmers och Lunds tekniska universitet har ställt sig bakom: Är kärnkraften nödvändig för en fossilfri, svensk, elproduktion?.

(mer…)

Read Full Post »

För lite sen meddelade min telefonoperatör Telenor att mitt abonnemang skulle upphöra. Det var i strid med ett nytt EU-direktiv att jag kunde bo i ett land och ha abonnemang i ett annat.

Vilket kanske förvånar. Poängen med EU var ju just fri handel mellan medlemsländerna (med sprit som undantaget för Sveriges del). Men, som en jeppe på svenska EU-kontoret konstaterade när jag frågade: om ett telefonbolag i ett land har alltför fördelaktiga villkor kommer ju alla att välja det, och detta skulle skapa kaos.

EU har alltså upptäckt att frihandel skapar kaos. Dvs ungefär vad vi sa så tidigt som 1992, och som Karl Polanyi konstaterade redan 1944.

(mer…)

Read Full Post »

Jag har sagt det förut: Ryssland är ett fattigt och svagt land som man inte behöver vara rädd för – nu ännu mindre än på 80-talet.

Nu har jag också fått stöd av en lettisk general: Ukrainakriget har visat att ryssarna inte är så bra som vi trodde. Vårt säkerhetsläge är snarast bättre än vi trodde.

Man kan då fråga sig vad det svenska etablissemanget är så ängsligt över att det måste ge sig under USAs alltför skakiga och opålitliga beskydd – som dessutom handlar mer om angrepp än om försvar.

Det är för övrigt inte bara den lettiske generalen som håller med mig.

(mer…)

Read Full Post »

Lite till mans har vi skyllt åtstramningar, marknadiseringar, NPM, privatskolor och profitdriven vård på ”nyliberalismen”. Andra av oss har varit noga med att påpeka att ismer inte kan göra något, det kan bara människor – så har t.ex. David Harvey cyniskt påpekat att det vi kallar nyliberalism bara är överklassens naturliga program, och José Gabriel Palma har i synnerhet pekat ut finansbranschen och bil/oljekomplexet. Dessutom, påpekar Philip Mirowsky, finns det inte en människa idag som påstår sig vara nyliberal.

Ändå fortsätter deras program att tillämpas, som en zombie som inte kan förstå att den är död, trots att kraschen 2008 borde ha diskrediterat det för tid och evighet.

Mirowsky, som är ekonomihistoriker till yrket, har därför grävt i dokumenten och funnit att det en gång i tiden faktiskt fanns ett gäng självutnämnda nyliberaler som hävdade just det som vi idag kallar nyliberalism och lite till. Och de hade häpnadsväckande framgång – inte minst, naturligtvis, för att de artikulerade exakt det överklassen alltid har tyckt men hade svårt att själv finna ord på.

(mer…)

Read Full Post »

Att undernäringen ökar i världen, vilket jag påpekade i en tidigare artikel, bör kompletteras med att det gör rikedomen också. De rikaste tio människorna i världen tjänar mer än 1,3 miljarder dollar om dagen, och varje dag kommer en ny miljardär till. Detta inte beroende på dessas framgångsrikt produktiva kapitalistiska verksamhet, utan på grund av ren socialhjälp från regeringar, i form av såkallad ”quantitative easing”, QE: mer pengar i systemet utan någon som helst koll på vart de tog vägen.

Cambridgeekonomen José Gabriel Palma förklarar varför och hur.

(mer…)

Read Full Post »

Lagom till jul skrev Emmanuel Macron och Mario Draghi ett manifest där de krävde reform av EU:s budgetregler. Det går inte att ha ett system som förbjuder investeringar, hävdade de.

Emellertid lär det bli svårt att ändra något, anser den franska ekonomitidskriften Alternatives Economiques. De regler som finns nu är ett resultat av den så kallade Stabilitets- och tillväxtpakten. Och för att rubba den måste alla vara överens.

(mer…)

Read Full Post »

Någon gång runt sekelskiftet kom ett ljushuvud som hette Xavier Sala i Martín på att man kunde mäta fattigdomen i världen genom att räkna hur stor andel som levde under en dollar om dagen. Inte överraskande har många på det sättet konstaterat att fattigdomen nu är nästan utrotad. Det finns ingen längre som har så låga inkomster.

Vad Sala i Martín inte räknade med var inte bara inflationen utan också att före 1990 sjukvård och skola i regel var gratis, plus att i fattiga länder regeringen subventionerade mat och bränsle. Så den som levde på en dollar om dagen på den tiden hade stora inkomster vid sidan om. I den ofullständigt monetariserade världen på den tiden antagligen också en del inkomster i den lokala ekonomin som ingen satte penningvärde på.

Med Sala i Martíns mått kan man alltså komma fram till att den politik som hade berövat de fattiga såväl subventioner som välfärdsinstitutioner och icke-monetära inkomster har varit något bra. Det är också så det har använts.

Ett bättre mått är i så fall FAOs siffror på undernäring.

(mer…)

Read Full Post »

I december försvarades en doktorsavhandling om det moraliskt berättigade i höga vd-löner, se även avhandlingen här. Doktorn, Alexander Andersson på Göteborgs universitet, fann inte oväntat att det knappast fanns några moraliska argument för – men knappast heller att det fanns några emot. Åtminstone inte där han hade letat – men å andra sidan finns det andra ställen.

(mer…)

Read Full Post »

Stater är som alla organisationer intensivt egoistiska. Men eftersom stater styrs av människor, och till råga på allt människor med klassintressen, är egoismen inte alltid klok.

Ibland kan den dock vara rimligt intelligent.

Exempelvis styrdes Sverige rimligt intelligent i nästan två hundra år – ungefär från 1809 till 1980-talet. Staten la ner rimligt mycket energi på att få näringslivet att inte bara växa utan även att det skulle rimligt mycket gagna landet som helhet. Och man slösade inte bort resurser och människor på krig.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: