Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2015

[Av Peter Emsheimer, Gunnar Lindholm och Johan Norlin]

Att de som saknar universitetsutbildning och har låg inkomst berövas tio år av sitt liv är höjden av orättvisa, men så ser statistiken ut när man jämför en högutbildad man i Danderyd med en lågutbildad man i Rinkeby (Karolinska Institutet 2010).

För alla som tror på människors lika värde är det en självklarhet att försöka förändra detta. Hälso- och sjukvårdslagens mål är att vård ska ges på lika villkor och att de som är svårast sjuka ska ges företräde till vården.

Med denna bakgrund riktar nu Riksrevisionen svidande kritik mot vårdvalssystemen i västra Götaland och region Skåne. Istället för att främja den utveckling av primärvården som är livsnödvändig i storstädernas låginkomstområden prioriteras skattemedlen till områden där både hälsan och inkomsten är bättre. (mer…)

Read Full Post »

[Av Torbjörn Vennström]

I sin senaste bok fångar författaren och aktivisten Naomi Klein det glasklart; nyliberalismens framgångar sedan 1980 har avlövat samhället och staterna på de politiska resurser och verktyg som nu skulle behövas så väl för att möta klimathotets gigantiska utmaningar. Det handlar om samhällets förmåga att genomföra strukturomvandlingar, styra investeringar, omfördela finansiella resurser dit de behövs som bäst, och skapa jobb för att ersätta de jobb som inte kan få finnas kvar om vi ska rädda civilisationen. Nu skulle de verktygen verkligen behövas. (mer…)

Read Full Post »

Återigen. En misslyckad ung man har hämnats på omgivningen i ett försök att ”kräva respekt”, som det brukar heta i de kretsarna. Och världen undrar hjälplöst varför. Samtidigt som elefanten står mitt i rummet och trumpetar medan alla tittar åt ett annat håll.

Arbetslösheten. Den ekonomiska självsvälten. (mer…)

Read Full Post »

[av Tore Lundström] Jag känner folk som har barn i privatägda skolor som fungerar någorlunda bra (i förhållande till de låga krav vi fått vänja oss vid). Men i morgon, eller på tisdag, kan hända att aktiebolagen som äger skolorna går i konkurs, eller att bolagsägarna helt enkelt lägger ner skolan av privata skäl.  Och något liknande kan hända med skolor som ägs av till exempel ekonomiska föreningar, vars delägare jobbar på skolan: en kulen dag kan delägarna bli osams eller drabbas av något olyckligt så att de inte längre kan eller vill fortsätta driva skolan.

Det är alltså orimligt att låta barns och ungdomars skolgång vara beroende av personers privata intressen och möjligheter att driva deras skolor. Det gäller inte bara i värsta fall, när skolägarna är aktiebolag (som enligt aktiebolagslagen är tvungna att maximera bolagets vinst). Det gäller också i bästa fall – det vill säga om skolägarna främst drivs av kompetens och intresse för att bedriva bra undervisning – och det av flera skäl. (mer…)

Read Full Post »

Tilltron till andra är högst i världen i Norden. Vilket återgäldas; det är i Norden flest plånböcker kommer tillbaka i tidningarnas regelbundna tester av folks ärlighet.

Bo Rothstein har förklarat fenomenet med den generella välfärden. Generell välfärd (till skillnad mot privat, eller behovsprövad) ger minimalt utrymme för korruption och byråkratiskt godtycke, vilket leder till att man kan lita på systemet, och därmed också på människor. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: