Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2011

De chilenska ungdomarna protesterar just nu mot det chilenska systemet med ”skolpeng” – ett system som väl bara Chile och Sverige har såvitt jag vet (rätta mig om du kommer på nåt annat land).

Ungdomarna kräver ett helstatligt system och motiverar sitt krav med att det nuvarande systemet skapar massiv ojämlikhet.

Förutom att ockupera skolor har de också andra festliga aktioner för sig.

Read Full Post »

I sommarstiltjen dök det upp en inbjudan från World Economics Association om medlemskap.  Jag är ju inte ekonom, men antagligen blev de missledda för att jag premumererar på deras utmärkta tidning Real-World Economics Review.

WEA omfattar ekonomer av alla slag – utvecklingsekonomer som Dani Rodrik, Ha-Joon Chang och Erik Reinert, nykeynesianer som James Galbraith, marxister som Immanuel Wallerstein och miljöekonomer som Herman Daly, Manfred Max-Neef och vår egen Peter Söderbaum. De enda som saknas är räknenissarna, nyklassikerna som har blåst under den bubbelekonomi som har rasat det senaste kvartsseklet och därför knappast kan räknas som riktiga ekonomer.

Sällskapet är i hög grad globalt, med bland annat tio kineser, fyra brasilianer och tre sydafrikaner bland grundarna. Det råder stor brist på svenska ekonomer i sällskapet; Söderbaum är den enda såvitt jag kan se. Det är förmodligen både en orsak till och en följd av det eländiga tillstånd den ekonomiska debatten i vårt land lider av. Så om du är ekonom bör du absolut ansöka om medlemskap på länken här.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: