Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2014

Motståndet mot NPM-metoderna förefaller nu också ha nått företagskonsulterna, och därmed kanske dess framgång kan anses given.

Det är Peter Rönnlund som med boken Problemet med överambitiösa människor vänder sig emot chefer som ska ha sån koll på allt att det egentliga syftet med arbetet förloras ur sikte. (mer…)

Read Full Post »

Det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet, TTIP, motiveras med att det ökar frihandeln. Det är den avgående regeringens argument, och det är också den tillträdandes. Sen kvittar det om det ger transnationella storföretag vetorätt över svensk lagstiftning, frihandel är bra. Därför är också TTIP bra.

Faktiskt är det politiska läget i Sverige sådant att det inte går att säga något annat. Det har delvis historiska orsaker. För hundra år sen stod den stora politiska striden i Sverige mellan demokratiska folkrörelser som var för frihandel och auktoritära godsägare och byråkrater som var mot. Den striden tycks ha strukturerat vårt politiska tänkande på ett sätt som inte går att komma ur. Och förvisso finns det också fördelar med frihandel för ett litet industrialiserat land – det skulle inte gå att ha all den nödvändiga produktionen inom landet; varuutbyte är nödvändigt.

Men allt som smakar kostar. Och när det gäller frihandel glöms gärna kostnaderna bort. Eller viftas bort som irrelevanta. (mer…)

Read Full Post »

[av Göran Dahlgren] Just nu förhandlar Löfven med vänsterpartiet om vinster i välfärden. Förhoppningsvis diskuterar man både hur vinsterna ska begränsas men också hur en vinstdriven vår påverkar vårens omfattning, inriktning och framförallt dess fördelning.

Vi vet nu alltmer om dessa effekter av den svenska sjukvårdens kommersialisering och privatisering. Verkligheten har kommit i kapp många av de myter som presenterades som absoluta sanningar när olika vinstdrivna sjukvårdsreformer infördes under de senaste åtta borgerligt styrda åren.

Rapporter från forskare, myndigheter och från fältet redovisar bl.a. följande effekter av vinstdriven vård: (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: