Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I en artikel i norska Morgenbladet lyckas Simon Malkenes sätta fingret dels på det perversa i New Public Management, dels på vad detta har att göra med det nyliberala programmet.

Malkenes är främst känd i Norge som kritiker av Oslos NPM-drabbade skolor.

Kärnan i det nyliberala programmet är enligt Malkenes att politiken ska minimeras. Istället ska staten bestå i ett juridiskt system som sätter upp gränserna för mänskligt agerande. Inom dessa gränser ska marknaden styra. Läs mer »

Kan vi hoppas på att New Public Management – styrning av offentliga verksamheter via budgetar och mätning av det som går att mäta – är på väg ut? I England har en forskningsrapport dömt ut systemet och i Danmark är det en gammal hederlig offentlig utredning som har gjort samma sak. I Sverige har civilminister Shekarabi sagt sig vilja ha något nytt – men googlar man på saken har inget hänt sedan förra året. Läs mer »

Kongo nästa

Ingen ska säga att den politiska eliten inte tar sitt ansvar för skolans allt sämre resultat. Först var det Reinfeldt som till omvärldens förvåning la fram en lösning: Sverige ska satsa på enkla låglönejobb. Efter att först ha slagit bakut föreslår nu Löfven samma sak. Den politiska eliten är därmed överens. Om kunskapsstandarden sjunker får man anpassa sig till detta. I framtiden ska Sverige konkurrera med Kongo. Läs mer »

[Av Torbjörn Vennström] 

Alliansens ungdomsförbund är missnöjda med sina moderpartiers budgetpolitik. I SVD den 28 april skriver de en linjeartikel, om vad de anser krävs för att skapa jobb, och bryta ”utanförskapet”. De argumenterar med en del begrepp som kan behöva viss ”översättning” för att innebörden ska klargöras.

De säger att skattetrycket måste sänkas kraftigt och statens omfattning minska. Då kommer jobben att skapas. De senaste 25-30 åren har ett stort antal skatteförmåner genomförts för välbärgade människor och kapitalägare. Förmögenhetsskatten och fastighetsskatten har tagits bort. Kapitalskatter har lindrats betydligt. Alliansregeringen sänkte inkomstskatterna (främst för välbärgade) med sammanlagt 140 miljarder kr. Rot- och Rutavdrag gör att välbärgade personer kan köpa tjänster till förmånlig skatterabatt.

Sverige är det OECD-land där klyftorna ökat snabbast. Sedan början av 1990-talet har de fattigaste 10 procenten ökat sin disponibla inkomst från runt 70 000 kr till 90 000 kr. De rikaste 10 procenten har ökat sina disponibla inkomster från knappt 300 000 kr till drygt 500 000 kr under samma period. Läs mer »

När man vill komma åt Miljöpartiet är det ingen mening med att anklaga dem för att ha svikit ett av sina heligaste vallöften: att lägga ner Vattenfalls brunkolsgruvor. Det slår mycket hårdare att anklaga dem för något de har sagt, och eventuellt också för att ha varit på en fest där det har förekommit olämpliga personer.

Den svenska dominerande medelklassen är sannerligen pryd.

Prydheten har kunnat konstaterats sen länge tillbaka. Det är mycket värre att säga ”skitjobb” än att det finns skitjobb. Det är mycket värre att säga att en förort är dålig än att den är dålig.

Skillnaden mot artonhundratalet är hårfin. Läs mer »

Åtminstone publikt var presentationen av Erik Reinerts Global ekonomi något av en succé. Ett sjuttital fick plats i lokalen, lika många hade måst avvisas. Kanske hade panelen rätt – det finns ett uppdämt behov av något annat synsätt på ekonomi än det neoklassiska, som alltmer börjar upplevas som en skrivbordskonstruktion.

Frågan är om vi har nått brytpunkten. Finns det ens någon ekonom kvar som försvarar det neoklassiska synsättet undrade Aftonbladets chefredaktör Karin Pettersson. Vilket ekonomihistorikern Lars Magnusson och inte minst Erik Reinert själv besvarade jakande – visserligen brukar de be om ursäkt och förklara att det ju bara handlar om modeller som inte har med verkligheten att göra, men lik förbannat är det det dom har att komma med, och det som politiker och redaktörer har att hålla sig till.

Nåväl, vad menar då Reinert? Läs mer »

Beträffande den pengatvättskandal som nu skakar många regeringar har Thomas Piketty föreslagit ett enkelt motmedel: lägg bankkontona under WTO-regler.

Bestäm helt enkelt att alla banker ska vara skyldiga att rapportera alla konton till respektive kontoinnehavares skattemyndighet. Och att alla personer och företag ska vara skattskyldiga i det land pengarna har tjänats in. Det senare kan ordnas enligt samma regler som redan idag gäller inom USA där företag betalar skatt i den delstat pengarna har tjänats in.

Länder som inte vill vara med om detta utesluts ur WTO. Läs mer »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 84 andra följare