Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Det är ohållbart att förlita sig till fossila bränslen, skrev företagshistorikern Alfred Chandler för 40 år sen. De räcker inte ens för 4% årlig tillväxt, mycket mindre då för att industrialisera världen. Det krävs något annat. Lämpligen då sol, vind och vatten. Och eftersom oljeberoendet har växt fram som en följd av institutionaliserade samband föreslår också Chandler att det behövs nya institutioner – ”en ny industriell revolution” – som verkar för att avveckla beroendet. Han preciserar dem inte, men

Faktist dokumenterar en läsning av dessa noggranna studier [om de industriella revolutionerna på 17- och 1800-talet, JW] tydligt det direkta förhållandet mellan institutionella arrangemang och teknisk innovation. Jag skulle därför uppmana historiker och samhällsvetare (…) att ägna stor uppmärksamhet åt de institutionella innovationsprocesserna. En mängd litteratur om tekniska förändringar, innovation och överföring har dykt upp, men bara en liten ström om institutionell förändring.

Läs mer »

Att digitaliseringen beror på att USAs stat drev fram den av militärstrategiska skäl vet vi tack vare Mariana Mazzucatos bok Entreprenörsstaten. Att vartenda steg i USAs framväxt till världens industricentrum på 1900-talet hade lockats, guidats och piskats fram av samma stat är mer bortglömt, liksom att Tyskland, Japan och nu Kina mer eller mindre kopierade dess metoder (och, förstås, förfinade och effektiviserade dem i takt med att det blev allt svårare att komma ikapp).

Läs mer »

[Av Torbjörn Vennström]

När världens forskare och klimatkämpar gnuggar sitt medvetande för att räkna ut hur vi ska klara klimatomställningen i tid så verkar tre grundlinjer framstå allt klarare.

Den första är självklar. Användningen av fossila bränslen behöver upphöra – så snart det bara går. Men jag vill i denna text uppehålla mig lite mer vid de andra två – nämligen att vi behöver använda mindre energi och vi behöver öka jämlikheten betydligt (läs framför allt begränsa de välbeställdas och rikas excesser i konsumtion).

Läs mer »

För någon tid sedan uppmanade Expressen Nyamko Sabuni, av alla människor, att göra slut på vilda västern i skolsystemet. Och, för all del, otroligare saker har hänt i världshistorien. Men det är inte bara privatföretags och skojares härjningar som fördärvar skolans effektivitet. Att unga människor hålls i 9, 12 eller 15 år i en skenvärld där de inte producerar något och inte deltar i samhällslivet kan inte direkt främja utbildningsnivån i landet.

Läs mer »

Enligt mainstream nationalekonomi är offentlig verksamhet per definition ineffektiv. Följaktligen har politiker och ämbetsmän som har trott på mainstream nationalekonomi också blivit ineffektiva och inkompetenta, säger Mariana Mazzucato i sin nya bok Sikta mot stjärnorna, recension av engelska upplagan här. Genom att inte våga göra något själva utan outsourca jobbet har de förlorat den kompetens de en gång hade, ända tills sånt som Nya Karolinska, eller på global nivå schabblet med covid-19, inträffade.

Vilket är något av en katastrof – bara stater är så stora och resursstarka att de har möjlighet att göra något åt de utmaningar vi alla står inför. Klimatförändringarna är bara en.

Men den självvalda inkompetensen är inte ofrånkomlig, menar Mazzucato. Med exempel främst från det amerikanska månprogrammet på 60-talet – sätta ett omöjligt mål och genomföra det på sju år – visar hon vad som krävs för att komma ur den.

Läs mer »

Sen washingtoninstitutionerna (Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF)) själva börjat publicera rapporter om hur katastrofala deras krav på nedskärningar och privatiseringar har varit för många länder kunde man förvänta sig nya riktlinjer därifrån. Men nej, säger såväl Oxfam som det globala facket, ITUC. De nödlån som har beviljats länder på grund av Covid-19 fortsätter att vara kopplade till krav på nedskärningar och privatiseringar.

Läs mer »

Jag har tidigare, på annan plats, sagt att de höga bostadspriserna beror på att det finns för få bostäder. Sen 1990 har vi blivit 1,8 miljoner personer fler i Sverige, men bostäderna har bara blivit 0,9 miljoner fler – och utan att det finns nån statistik på det kan man anta att alltfler av bostäderna ligger på fel plats. I storstäderna, t.ex. Stockholm (se första länken), har folkmängden ökat proportionellt mer och proportionellt färre bostäder har byggts. Fler och fler slåss om samma mängd bostäder och bjuder över varandra. Tillgång och efterfrågan styr.

Men det kan också finnas andra skäl till att priserna, såväl köpepriser på bostadsrätter och småhus som de ”marknadsmässiga” hyrorna, går upp.

Läs mer »

Överskottsmålet lever än. Dvs riksdagsbeslutet att staten ska vara ett vinstdrivande företag som skor sig på medborgarnas bekostnad. Exempelvis är det dit Riksrevisionen hänvisar då den kräver att nu måste staten skära i utgifterna efter covid-epidemins lössläppthet.

Om detta, och om diverse märkliga reaktioner från såväl Magdalena Andersson som Stockholms handelskammare, har Daniel Swedin skrivit en bra krönika i Arbetet så det behöver inte jag göra.

Däremot kan man fundera över varför en så hopplös idé kan hänga kvar år efter år.

Läs mer »

I försöken att hitta en början på den moderna korruptionen inom de offentliga verksamheterna har det lagts många bud. Den s.k. novemberrevolutionen 1985 då alla skrankor för finansväsendet togs bort har varit en stark kandidat. Jag har själv i en tidigare artikel dragit trådarna så långt bak som till 1920-talet. Sociologen och organisationsforskaren Sune Sunesson har i en gammal bok från 1981 – Byråkrati och historia som jag nyss återupptäckte – fastnat för 60-talet, eller kanske så tidigt som 1958 – mitt under välfärdsstatens höjdperiod.

Läs mer »

Under den irländska svälten på 1840-talet stoppade UK internationella hjälpsändningar med våld. Dess regering hävdade att de bröt mot marknadsprincipen och skulle fördärva handeln. I slutändan, menade de, skulle hjälp till de svältande bara bidra till att göra svälten värre. Ungefär en miljon dog.

Man tänkte att sådant hörde 1800-talet till. Men liberalerna i EU-parlamentet tillämpar samma logik än idag. Medan andra funderar på att släppa patent på covid-vaccin så att fattiga länder ska kunna vaccinera sina medborgare protesterar liberalernas Karin Karlsbro. ”Att slopa patenten på covid-19-vaccin kan bli förödande”, säger hon. ”Patent är avgörande för utveckling av vaccin”.

Läs mer »