Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Onsdagen den 14 september kl 18 får vi en chans att diskutera ekonomisk utveckling med Erik Reinert och Stefan de Vylder, den här gången på ABF.

ABF:s egen annonsering tar fasta på temat centrum och periferi – hur t.ex. länder i EUs periferi svälts ut genom att deras industri slås ut. Inte minst i Spanien och Grekland – men också i Ukraina där enligt Reinert 10 miljoner människor kommer att tvingas emigrera om den nuvarande regeringens planer, uppbackade av EU och USA, sätts i verket. Läs mer »

På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Det hade det varit så länge någon kunde minnas, och det fanns inget skäl att ifrågasätta det.

Därför blir man extra glad när just Hyresgästföreningen gör just detta. Läs mer »

Utrikespolitik och försvar är inte Gemensams kärnfråga, men eftersom det ju i alla fall är en kollektiv angelägenhet och i eminent grad en allmänning kan det ändå vara befogat att ifrågasätta den senaste tidens panik. Om inte annat för att den inkräktar på så mycket annat.

Förra gången vi gick och var rädda för ryssen fanns det i alla fall anledning. Sovjetunionen var världens näst största ekonomi ända in på 80-talet, och hade dessutom en krans av eftersägare ända fram till Lübeck. Läs mer »

[Av Torbjörn Vennström] Miljörörelsen har länge hävdat att de pågående förhandlingarna om ett harmoniserings- och investeraravtal (TTIP) mellan USA och EU kan innebära hot mot staters möjligheter att bedriva en aktiv miljöpolitik. Den ansvariga EU-kommissionären Cecilia Malmström har försökt påskina att EU inte kommer att gå med på ett avtal som innebär en sämre miljö- eller livsmedelspolitik inom EU.

De läckor som med jämna mellanrum kommer från de hemliga förhandlingarna visar dock att Malmström försöker föra Europas medborgare bakom ljuset. Läs mer »

Det är inte bara i Sverige som “överskottsmål” och annan s.k. normpolitik lägger en våt filt över ekonomin och dömer en generation till arbetslöshet. Det överdrivna snålandet och sparandet sätter hela världsekonomin i fara, säger Svenska Dagbladet. Och eftersom deras nyhet är spärrad finns originalet härLäs mer »

När den ena efter den andra av Latinamerikas vänsterregeringar faller är det lätt att skylla på de vanliga misstänkta. Och de kanske inte är helt oskyldiga – men sanningen är att de faller på sin egen miserabla ekonomiska politik. Läs mer »

P O Edins plädering för ökade offentliga utgifter i LO-skriften Totalrenovering av Sverige är förstås en övning i räknenisseri – dvs utgår som allt annat räknenisseri från att alla aktiviteter även långsiktigt är lika värdefulla bara priset på dom idag är detsamma. Vilket förstås är helt orealistiskt.

Men det anmärkningsvärda är att han även med denna självvalda mentala begränsning visar att alla andra räknenissar sen 1975 har haft totalt fel. Det är ekonomiskt vansinne att spara på kistbotten om det innebär att arbetslösheten ökar, vilket är vad man har gjort om inte från 1975 så i alla fall från 1992. Läs mer »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 85 andra följare