Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Helsingfors stad har beslutat bygga om alla sina stadsmotorvägar till gator. Enligt den generalplan som antogs i slutet av förra året  är det intill motorvägarna som den bästa marken finns, och bygga måste man. I kampen mellan bostäder och biltrafik är det bostäderna som vinner.

Alltså i Helsingfors. Fortsätt läsa »

Den här figuren är hämtad från bloggen Vi har räknat på det här. Den visar att den ekonomiska utvecklingen i Sverige har stått still efter finanskrisen.

BNP-sedan-finanskrisen-1024x651

Några har visserligen försett sig, säger bloggförfattarna, men de har inte tagit detta ur någon välståndsökning utan från de fattiga som har fått det absolut sett sämre.

Varför har det blivit så här? Fortsätt läsa »

[Av Gemensam Välfärds äldregrupp i Stockholm, genom Peter Lorentzon] Ett vanligt schema för ett kvällspass inom hemtjänsten i Stockholm kan omfatta tjugo hembesök på sex timmar. Räknas gångtiden mellan besöken på drygt en timma bort blir det fyra besök per timme, i genomsnitt 15 minuter per besök! En orimlighet både för kvalitet och för arbetsförhållanden. Förklaringen till det pressade schemat är dels att stadsdelsnämnderna vill ha in så många besök som möjligt under de sex timmarna för att hålla de totala kostnaderna nere. Dels att företaget vill ha så korta gångtider som möjligt, då de får betalt endast för tiden i hemmet. Fortsätt läsa »

Järnvägar, elektricitet, telefon, persondatorer, smartphones… inget tekniskt genombrott har nånsin blivit till utan stora offentliga satsningar. Privata företag är helt enkelt för kortsiktiga, lata och småsnåla för att ens försöka.

Och det ska vi inte döma dom för, det är nog bra att dom inte försöker. Men vad ska man egentligen göra med dom politiska förståsigpåare som år efter år framhärdar i att det är de privata företagen som skapar framtiden och att staten enbart ska hålla sig undan? Trots överväldigande bevis i motsatt riktning? Fortsätt läsa »

Svenskarna är världens näst mest skuldsatta folk, säger The Geneva Report. Svenskarnas skulder uppgår till 293 procent av BNP. Bara japanerna är värre.

Det är inte svenska staten som är skuldsatt. Det är svenska privatpersoner. En mycket stor del av svenska skulder (även om det verkar omöjligt att ange hur stor del) består av bostadslån.

I och för sig borde inte detta vara något problem – mer än att det förstås skapar en ägandeojämlikhet där ett antal banker äger en mycket stor del av landet. Men det blir ett problem när priset på bostäder skenar. Sedan slutet av 90-talet har priserna på jämförliga bostäder i Sverige ökat med 150 procent, i Stockholm med 300 procent, och lånen har förstås ökat lika mycket. Hur mycket är verklighet i denna osannolika prisuppgång, och hur mycket är en bubbla som förr eller senare brister, med ekonomiskt kaos som följd? Fortsätt läsa »

World Economics Association (nu världens största ekonomförening) fortsätter att ge ut tidskrifter, artiklar och böcker. Tidskriften Economic Thought nummer 1 i år innehåller flera artiklar som är intressanta även för oss lekmän.

Artikeln Political Economy in the Eighteenth Century av Florence Gauthier handlar om den spekulationsekonomi som ledde fram till franska revolutionen. Det visar sig att dogmatisk tro på marknadens helighet inte är något nytt för vår tid. Fortsätt läsa »

[Av Gudrun Ryman] Generösa välfärdssystem skapar inte en beroende-kultur och gör faktiskt människor mer arbetsvilliga har en större Europa-studie kommit fram till (en länk till, och ytterligare en)

Studien publiceras av the British Sociological Association just när alla större partier låter förstå att de vill minska utgifterna för försörjningsstöd. Fortsätt läsa »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 82 andra följare