Feeds:
Inlägg
Kommentarer

[Av Gudrun Ryman] Generösa välfärdssystem skapar inte en beroende-kultur och gör faktiskt människor mer arbetsvilliga har en större Europa-studie kommit fram till (en länk till, och ytterligare en)

Studien publiceras av the British Sociological Association just när alla större partier låter förstå att de vill minska utgifterna för försörjningsstöd. Fortsätt läsa »

[Av Johan Norlin] Jag har läst boken ”Lärdomar från den finska skolan” av Pasi Sahlberg (Studentlitteratur). Utifrån bokens beskrivning har jag försökt plocka ut essensen i det finska utbildningssystemet och vad vi i Sverige kan lära oss.

I Finland har sedan 1970-talet rått en politisk samsyn om att skolan ska ge alla barn samma utbildningsmöjligheter oavsett bakgrund. Givetvis har näringslivets ambitioner att skikta skolan i vinnare och förlorare varit närvarande, precis som i Sverige. Skillnaden är att i Finland har politikerna förmått hålla fast vid en stadig kurs med en jämlik skola som destination. När finska elever sedan började få fina resultat i PISAs kunskapsundersökningar tystnade det finska näringslivets kritik. Fortsätt läsa »

Intelligens är inget som finns i en persons huvud, hävdar Johan Asplund i boken Genom huvudet – problemlösningens socialpsykologi. Den finns i ett samspel mellan flera.

Det är förstås därför vissa miljöer framstår som intelligentare än andra. Inte för att de personer som finns där skulle ha något speciellt, utan för att det finns en tradition att knyta an till som lyfter diskussionen – och den praktik som gärna följs åt – till höjder som man inte möter nån annanstans. Visserligen kan en del miljöer ha tonvikt på diskussionen och andra på praktiken. Men det som gemensamt är att föga kraft slösas på dumheter. Fortsätt läsa »

Måste det till 50% arbetslöshet bland unga, exploderade fattigdom och utförsäljning av gemensamma tillgångar, för att de rödgröna krafterna i ett land ska enas kring ett gemensamt projekt? Jag tänker givetvis på Syriza i Grekland och Podemos i Spanien. Och jag ställer frågan därför att jag är rädd för att projekten där i värsta fall kommer för sent, i ett läge där eliten kanske är beredd att köra över demokratin och parlamentarismen för att behålla sin makt och sina rikedomar. Vore det inte betydligt bättre om enighet och samverkan kunde börja byggas upp under mer ”normala” omständigheter än de som råder i Grekland och Spanien? Och varför inte här hemma i Sverige?

Fortsätt läsa »

[Av Peter Emsheimer, Gunnar Lindholm och Johan Norlin]

Att de som saknar universitetsutbildning och har låg inkomst berövas tio år av sitt liv är höjden av orättvisa, men så ser statistiken ut när man jämför en högutbildad man i Danderyd med en lågutbildad man i Rinkeby (Karolinska Institutet 2010).

För alla som tror på människors lika värde är det en självklarhet att försöka förändra detta. Hälso- och sjukvårdslagens mål är att vård ska ges på lika villkor och att de som är svårast sjuka ska ges företräde till vården.

Med denna bakgrund riktar nu Riksrevisionen svidande kritik mot vårdvalssystemen i västra Götaland och region Skåne. Istället för att främja den utveckling av primärvården som är livsnödvändig i storstädernas låginkomstområden prioriteras skattemedlen till områden där både hälsan och inkomsten är bättre. Fortsätt läsa »

[Av Torbjörn Vennström]

I sin senaste bok fångar författaren och aktivisten Naomi Klein det glasklart; nyliberalismens framgångar sedan 1980 har avlövat samhället och staterna på de politiska resurser och verktyg som nu skulle behövas så väl för att möta klimathotets gigantiska utmaningar. Det handlar om samhällets förmåga att genomföra strukturomvandlingar, styra investeringar, omfördela finansiella resurser dit de behövs som bäst, och skapa jobb för att ersätta de jobb som inte kan få finnas kvar om vi ska rädda civilisationen. Nu skulle de verktygen verkligen behövas. Fortsätt läsa »

Återigen. En misslyckad ung man har hämnats på omgivningen i ett försök att ”kräva respekt”, som det brukar heta i de kretsarna. Och världen undrar hjälplöst varför. Samtidigt som elefanten står mitt i rummet och trumpetar medan alla tittar åt ett annat håll.

Arbetslösheten. Den ekonomiska självsvälten. Fortsätt läsa »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 79 andra följare