Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Förslag om vad man kan göra mot kriminella gäng haglar både från regering och opposition. Alla med fokus på ökad repression, särskilt mot ”dom andra” – men utan att göra troligt att det skulle hjälpa stort. Kanske det inte heller är meningen att det ska hjälpa något annat än respektive partis opinionssiffror på kort sikt. I alla händelser är det ganska yrvaket.

Läs mer »

Det finns två perspektiv på samhället, två perspektiv på vad som är viktigt, påstår Michael Lind i sin bok om USAs ekonomiska historia: Land of promise, Harper Collins 2013. Efter två inflytelserika statsmän i USA vid tiden för självständighetskampen kallar han dem för det jeffersonska och det hamiltonska perspektivet.

Enligt det jeffersonska är det viktiga individens rätt, inte minst rätt att slippa bry sig om något annat än sina egna och möjligen byns angelägenheter (Jefferson avskydde städer).

Enligt det hamiltonska är det viktiga att helhetsresultatet blir så bra som möjligt.

Läs mer »

Covid19-epidemin har i alla fall haft något gott med sig: sjukhushierarkierna har fallit. Det påstår i alla fall Medborgarnas Coronakommissions sjukvårdsrapport som offentliggjordes i dagarna.

Läs mer »

Det ”svenska näringslivet” med Wallenberg i spetsen tror inte längre på industri, säger EU-bevakaren Henrik Brors. I framtiden är det offentliga välfärdskontrakt som gäller. Därmed bekräftar han även för Sveriges del en tes som många ekonomer har pekat på – att kapitalet i Europa och Amerika blir alltmindre producenter och alltmer rentiärer. Alltmer ”tullportskapitalister” som den amerikanske ekonomen Michael Hudson har kallat det, dvs företag som lever på att låta folk betala för sånt som redan finns.

Läs mer »

I förra veckan besökte jag Stockholm. Därvid köpte jag en biljett till Uppsala. Att den manuella biljettförsäljningen var nedlagd var ingen direkt överraskning för den luttrade. Att till och med automaterna skulle bort, och eventuella kvarvarande kunder hänvisades till internet, var mer magstarkt.

Läs mer »

Man kan fråga sig om Kinas uppstigande till ledande industriland på något vis hotar oss. Om man får döma av hur Europas dito för två hundra år sen påverkade kineserna har man skäl att vara orolig. Men man kunde önska sig en lite smartare reaktion från tongivande politiska kretsar än hot om våld.

Läs mer »

Det är ohållbart att förlita sig till fossila bränslen, skrev företagshistorikern Alfred Chandler för 40 år sen. De räcker inte ens för 4% årlig tillväxt, mycket mindre då för att industrialisera världen. Det krävs något annat. Lämpligen då sol, vind och vatten. Och eftersom oljeberoendet har växt fram som en följd av institutionaliserade samband föreslår också Chandler att det behövs nya institutioner – ”en ny industriell revolution” – som verkar för att avveckla beroendet. Han preciserar dem inte, men

Faktist dokumenterar en läsning av dessa noggranna studier [om de industriella revolutionerna på 17- och 1800-talet, JW] tydligt det direkta förhållandet mellan institutionella arrangemang och teknisk innovation. Jag skulle därför uppmana historiker och samhällsvetare (…) att ägna stor uppmärksamhet åt de institutionella innovationsprocesserna. En mängd litteratur om tekniska förändringar, innovation och överföring har dykt upp, men bara en liten ström om institutionell förändring.

Läs mer »

Att digitaliseringen beror på att USAs stat drev fram den av militärstrategiska skäl vet vi tack vare Mariana Mazzucatos bok Entreprenörsstaten. Att vartenda steg i USAs framväxt till världens industricentrum på 1900-talet hade lockats, guidats och piskats fram av samma stat är mer bortglömt, liksom att Tyskland, Japan och nu Kina mer eller mindre kopierade dess metoder (och, förstås, förfinade och effektiviserade dem i takt med att det blev allt svårare att komma ikapp).

Läs mer »

[Av Torbjörn Vennström]

När världens forskare och klimatkämpar gnuggar sitt medvetande för att räkna ut hur vi ska klara klimatomställningen i tid så verkar tre grundlinjer framstå allt klarare.

Den första är självklar. Användningen av fossila bränslen behöver upphöra – så snart det bara går. Men jag vill i denna text uppehålla mig lite mer vid de andra två – nämligen att vi behöver använda mindre energi och vi behöver öka jämlikheten betydligt (läs framför allt begränsa de välbeställdas och rikas excesser i konsumtion).

Läs mer »

För någon tid sedan uppmanade Expressen Nyamko Sabuni, av alla människor, att göra slut på vilda västern i skolsystemet. Och, för all del, otroligare saker har hänt i världshistorien. Men det är inte bara privatföretags och skojares härjningar som fördärvar skolans effektivitet. Att unga människor hålls i 9, 12 eller 15 år i en skenvärld där de inte producerar något och inte deltar i samhällslivet kan inte direkt främja utbildningsnivån i landet.

Läs mer »

%d bloggare gillar detta: