Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Den självständigt tänkande moderaten Anne Marie Paulsson säger i en videofilm vad Gemensam Välfärd har sagt i alla år: Det är ett totalt feltänk att låta vinstmaximerande bolag få verka på en offentligfinanserad marknad.

Lyssna och njut!

Vi tror oss veta varför sydländerna är så fattiga som de är. Det var förstås kolonialismens våld som skapade skillnader där inga stora sådana hade märkts innan. Det var erövring och diskriminerande politik som avindustrialiserade länder som Indien och Kina, dittills framgångsrika ekonomier.

Visst, men det var också och i första hand marknadskrafterna. Strängt taget skulle det inte ha behövts något våld. Frihandel skulle ändå ha slagit ut alla andra länder än de västeuropeiska – som var de enda som hade tillgång till billig energi i form av lätt tillgängligt stenkol i början av 1800-talet.

Det hävdar i alla fall historikern Jeffrey Williamson. Fortsätt läsa »

[Av Jan Wiklund och Ingemar Siby] Allt större förmögenheter hopas i händerna på en minoritet. Detta skapar problem. Inte bara den sortens sociala sjuka som Jämlikhetsanden talar om. Vi riskerar också, som Thomas Piketty har varnat för, att hamna i ett samhälle där arbete och utbildning inte lönar sig ens tillnärmelsevis så bra som att hitta en arvtagare att gifta sig med. Och ett sådant samhälle stagnerar.

Det är alltså hög tid att göra något förmögenhetskoncentrationen. Att återuppliva den historiskt beprövade ”Reduktionsmetoden”, är ett bra sätt. Den användes ca 10 gånger under medeltiden och framåt. Fortsätt läsa »

Enligt tidningen Skolvärlden har sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökat med hundra procent på fem år. Det är inte konstigt – det brukar vara den normala reaktionen på att man tvingas göra två motstridiga saker samtidigt. Fortsätt läsa »

Helsingfors stad har beslutat bygga om alla sina stadsmotorvägar till gator. Enligt den generalplan som antogs i slutet av förra året  är det intill motorvägarna som den bästa marken finns, och bygga måste man. I kampen mellan bostäder och biltrafik är det bostäderna som vinner.

Alltså i Helsingfors. Fortsätt läsa »

Den här figuren är hämtad från bloggen Vi har räknat på det här. Den visar att den ekonomiska utvecklingen i Sverige har stått still efter finanskrisen.

BNP-sedan-finanskrisen-1024x651

Några har visserligen försett sig, säger bloggförfattarna, men de har inte tagit detta ur någon välståndsökning utan från de fattiga som har fått det absolut sett sämre.

Varför har det blivit så här? Fortsätt läsa »

[Av Gemensam Välfärds äldregrupp i Stockholm, genom Peter Lorentzon] Ett vanligt schema för ett kvällspass inom hemtjänsten i Stockholm kan omfatta tjugo hembesök på sex timmar. Räknas gångtiden mellan besöken på drygt en timma bort blir det fyra besök per timme, i genomsnitt 15 minuter per besök! En orimlighet både för kvalitet och för arbetsförhållanden. Förklaringen till det pressade schemat är dels att stadsdelsnämnderna vill ha in så många besök som möjligt under de sex timmarna för att hålla de totala kostnaderna nere. Dels att företaget vill ha så korta gångtider som möjligt, då de får betalt endast för tiden i hemmet. Fortsätt läsa »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 82 andra följare