Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2013

Gemensam Välfärds fokus är välfärdstjänsterna, som vi tycker ska drivas utan vinstintresse och i offentlig regi, dvs med insyn i verksamheten. Men det kan vara skäl att ibland vidga vyerna till samhället i stort. På något sätt måste ju resurserna skapas, och vi kan inte leva på vård och skola allena.
Och där verkar det stå alltmer illa till idag.

(mer…)

Read Full Post »

Inte sedan 1887 har emigrationen från Sverige varit så stor som nu, säger Marianne Marthinsen på norska Res Publica. Och det är till Norge de utvandrar.

Mest är det ungdomar som utvandrar. Och Marthinsen undrar vad som händer med ett land där motsvarande 1000 skolklasser har försvunnit.

(mer…)

Read Full Post »

Företagsekonomen Karin Brunsson har kommenterat Maciej Zarembas omtalade DN-serie om New public management. Hennes självklara slutsats är att det som är effektivt för verksamheten själv inte nödvändigtvis är det för samhället i stort.

För organisationer gäller egoism som en allmän och grundläggande värdering. (…) För organisationer som ska tänka på sig själva finns det sällan något motsatsförhållande mellan produktivitet och effektivitet. Utomstående kan dock ha en annan uppfattning: hög produktivitet leder inte alltid och i alla sammanhang till hög effektivitet.

(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: