Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2011

 

I stadsdelen Angered i Göteborg – där situationen i skolorna redan är mycket pressad efter tidigare nedskärningar – planerar politikerna nu att ta bort nittio tjänster inom skolan efter att ha ”upptäckt” ett underskott i budgeten.
I tisdags kväll kom reaktionen. Omkring tvåhundra lärare, föräldrar, barn och fritidspersonal samlades till en demonstration mot nedskärningarna på initiativ av bland andra de lokala lärarfacken.

Alldeles nyligen spreds information om att tjänstemännen i stadsdelen Angered ”upptäckt” ett underskott i skolbudgeten motsvarande 44 miljoner kronor under året, vilket enligt förvaltningens chefer då kräver nedskärningar av tjänster på sammanlagt runt nittio årsarbetare. Många av skolorna i stadsdelen ligger i förortsområden, som redan är starkt socialt utsatta.

I tisdags hade politikerna i stadsdelsnämnden sammanträde. Under den öppna frågestunden blev nämndpolitikerna hårt ansatta av föräldrar och lärare som hade kritiska frågor om de planerade nedskärningarna. En lärare från Lövgärdesskolan, där man haft stora problem med undervisningen den senaste tiden, var närmast förtvivlad.

– Vi har gått på knäna länge med otillräckliga resurser. De elever som går kvar i vår skola är de som har stora stödbehov. Det är en fruktansvärd situation vi går till varje dag! Om åtta eller tio tjänster till ska skäras bort – vad kommer att hända då?

Flera andra lärare och föräldrar fyllde på med frågor om effekterna av tidigare nedskärningar, om det skolpengs-system och ”fria skolval” som utarmar skolorna i området och om politikernas direkta ansvar för den nu uppkomna situationen

– Hur ska vi kunna uppfylla det undervisningsuppdrag vi är ålagda? frågade en lärare

– Vad tänker ni politiker göra för att förhindra att det blir en katastrof? undrade en förälder

Stadsdelsnämndens socialdemokratiske ordförande Håkan Linnarsson vek inte en tum från nedskärningsplanerna när han svarade, men försökte mildra politikernas eget ansvar genom att säga att nämnden inte tar beslut om nedskärningar utan bara ”måste hålla budgeten”. Han sade sig visserligen ogilla att ställa verksamheter mot varandra, men klargjorde sedan tydligt sin inställning

– Om vi inte anpassar situationen genom att ta bort tjänster på skolan så måste vi ta pengarna någon annanstans i stadsdelens budget. I så fall blir det fritidsgårdarna, resurser till äldreomsorgen eller till de funktionshindrade som ryker, sade Håkan Linnarsson

En annan av av politikerna i nämndens presidium, vänsterpartisten Yvonne Palm svarade för sin del på föräldrarnas frågor och kritik med rösten i ett nedstämt tonläge

– Vi är väldigt bekymrade och har suttit hela förmiddagen för att hitta åtgärder för att lösa situationen. Men vi har inget svar, sade hon

En timme senare och knappt hundra meter bort kom dock ett sådant svar. En demonstration för att stoppa nedskärningarna samlade runt tvåhundra personer på det intilliggande torget. Det nybildade ”Nätverket för Angereds kommunala skolor”, som skapats på initiativ från bland andra de lokala lärarfacken, hade på kort varsel sammankallat protesten. Ett flertal talare avlöste varandra på scenen där arrangörerna utlyste ”öppen mikrofon”; att den som ville fick gå upp och tala.

Samarbete över stadsdelsgränserna

Först ut var Ann Nolin, aktiv i Barnverket-Göteborgsföräldrar, ett nätverk som samlar föräldrar från hela staden. Hon gav nämndpolitikerna ett tydligt motförslag

– Säg nej till nedskärningarna! Man måste inte alls göra det ni säger att ni ”måste”. Ni kan stoppa försämringarna och satsa långsiktigt på skolorna i stället för att ställa olika utsatta verksamheter mot varandra. Det finns resurser i samhället, sade hon.

Ann Nolin exemplifierade med det överskott i Göteborgs stads budget på mer än en miljard som politikerna i kommunfullmäktige i höstas valde att plöja ner i trafiksatsningar trots att aktiva föräldrar redan då vädjade om att pengarna skulle gå till skolor, förskolor och fritid. Nolin, som själv har barn i stadsdelen Majorna-Linné där man nyligen uppnått en delseger mot hotande budgetnedskärningar, peppade i sitt tal för samarbete över stadsdelsgränserna i kampen mot nedskärningarna.

Nämndordföranden Håkan Linnarsson, som för ändamålet ajournerat politikermötet en stund, bjöds upp på scenen att svara för sig. När han återigen gav samma besked om att ”budgeten måste hållas” och att nedskärningarna annars kommer tas någon annanstans möttes han av försiktiga men spridda buanden från publiken.

Patric Greider, skyddsombud i Lärarförbundet i Angered och en av dem som tagit initiativ till det nya nätverket, var konferencier på manifestationen. Hans uppmaning var tydlig

– De här nedskärningarna måste stoppas och vi måste nu bli allt fler som engagerar oss. Vi börjar idag och fortsätter sedan. Det planeras nya manifestationer vecka 24


Björn Rönnblad

Read Full Post »

[av Anette Lydén]

Min mormor Märta gick fem år i folkskola.

Hon kunde läsa, skriva och räkna. Hon var en fantastisk bondmora på en minigård som höll många bollar i luften och familjen mätt i kärva tider. Fyra av fem barn överlevde. Alla fick chans att studera oändligt mycket mer än hon själv. Under bråda tider vår, sommar och höst då sådd och skörd krävde många timmars arbete, såg mormor Märta till att alla extra arbetande hungriga karlar fick både morgonmat, lunch, kaffe med hembakta bullar och ett rejält middagsmål. Mellan matlagning och annat hemmaarbete arbetade hon själv ute i fält. Mitt i det bråda sommararbetet kunde också släktingar från Staden komma på besök. De satte sig i bersån och förväntade sig service av sin syster/svägerska/kusin då hon i deras ögon inte hade något egentligt arbete. Och själva hade de ju semester.
(mer…)

Read Full Post »

Möjligen håller socialdemokraterna på att långsamt häva sig upp ur nyliberalismens träsk. Det program som diskuterades på ABF på initiativ av Arbetarrörelsens Tankesmedja i veckan pekar åt det hållet, även om det fortfarande närsynt och ängsligt håller sig fast vid paret arbetslöshet/inflation. Men det är kanske stort att gamla självklarheter i alla fall kan ifrågasättas.

Vad är det då som gör diskussionen närsynt?

(mer…)

Read Full Post »

[Av Kerstin Eldh] Lässvårigheterna avhjälptes till stor del av att jag fick nya glasögon av advokaten. Det säger Nicklas Nilsson som begärt skadestånd av Vellinge kommun för att han fått diagnosen utvecklingsstörd och blivit placerad på särskola. Uttalandet pekar på frågan om hur skolhälsovården fungerar och hur den drabbats av nerskärningarna i skolan de senaste 20 åren. I Vellinge kommun har nerskärningarna gått så långt att skolsköterskor anmälde kommunen i början av året.

Intervjun med Nicklas Nilsson i Sydsvenskans pappersupplaga (2011-05-12) publiceras samtidigt som ännu ett av Jan Björklunds symbolpolitiska utspel kommenteras i massmedia. Att skolk ska skrivas in i betygen kostar ingenting, vilket det däremot gör att ge skolorna resurser till kuratorer, psykologer, skolläkare och sköterskor, som verkligen kan påverka elevers situation och ge bättre studieresultat.

Read Full Post »

En inflammerad diskussion bröt ut på Gemensam Välfärds epostlista nyligen mellan ”Land” och ”Stad”. Från ”Land”-sidan hävdades det att bland annat att storstäderna snyltar på resten av landet och att storstadsborna gnäller trots att de har en skyhögt mycket högre standard än vad landsortsborna har. Därför borde över huvud taget inte ha nån rätt att kräva något.

Jag är själv storstadsbo (om än med lantliga rötter) och förmodligen inte särskilt objektiv i frågan. Men jag kan i alla fall se båda sidors argument.

(mer…)

Read Full Post »

[Av Johannes Åsberg, ur boken Den grå vågen] Socialdemokratin står inför en ekologisk utmaning och det är hög tid att ta sig an den. Denna ekologiska utmaning ska inte ses som ett problem, som något besvärligt och ovälkommet, tvärtom. Det är en möjlighet för oss att återföda den socialdemokratiska ideologin i det tjugoförsta århundradet. Det är ett historiskt uppdrag som inte bara kommer att avgöra vårt eget öde som politisk rörelse, utan även kommer att återverka på hela den mänskliga civilisationens existensvillkor.

(mer…)

Read Full Post »

Hej

Igår hade vi i Göteborg glädjen att få vara med om en liten delseger i kampen mot nedskärningarna i kommunen. I en av stadsdelarna, Majorna-Linné, har ett stort antal föräldrar i flera veckor bedrivit en bred och mångformig opinion mot en hotande omorganisering av skolorna och – nu på det sista – nedskärning av tjänster. Med välbesökta politikermöten, debattartiklar, en namninsamling och så igår en demonstration inför det beslutande stadsdelsnämndsmötet.

Politikerna i nämnden kom ut och mötte demonstranternas krav och berättade då att de backat (åtminstone tillfälligt) från förslaget om nedskärningar motsvarande fyra miljoner i budgeten. En framgång för föräldrars och barns kamp som också gav eko i Göteborgs-Posten. Nu går föräldrarna i Majorna-Linné vidare för att försöka hindra även den försämring som omorganiseringen innebär, där ett beslut väntas i juni

Och så uppkommer nu också den så ofta återkommande frågan: går det att överbrygga så att inte denna delframgång blir en enstaka isolerad sådan? Hur kan den knytas ihop med andra liknande protester? Kan en bred rörelse för välfärden ta nya kliv framåt? Det är  frågor som vi i Gemensam Välfärd-Göteborg diskuterar.

Ett bidrag till diskussionen om hur en starkare folklig rörelse kan växa fram finns i senaste numret av tidskriften Röda rummet. Maria Sundvall har skrivit en artikel som tar sin utgångspunkt i Daniel Ankarloo:s bok ”Välfärdsmyter” och som ställer frågan hur argument och aktivitet hänger ihop i detta arbete. Hur kan opinion och organisering betinga varandra? Artikeln, som har rubriken ”Isiga plattformar för folklig rörelse”  kan förhoppningsvis, som jag ser det, vara en av flera utgångspunkter för en fortsatt viktig gemensam debatt om detta.

Vi hörs

/Björn Rönnblad

Read Full Post »

OECD utsåg i en rankning 2005 Stockholm till världens sjätte mest näringslivsvänliga stad. Skälen man angav var låg arbetslöshet, högt deltagande i arbetskraften, hög arbetsproduktivitet och stora satsningar på forskning och utveckling.

Det som drog ner stan var ett par offentliga misslyckanden – dålig integration av invandrare och dålig infrastruktur.
(mer…)

Read Full Post »

[Av Kerstin Eldh] Cirkusen kring DSBFirst som bedriver avreglerad tågtrafik i södra Sverige kan nå en ny nivå i mitten av maj när Transportstyrelsen har granskat bolagets ekonomiska ställning.  Dras tillståndet in, gäller beslutet med omedelbar verkan. Tågen får dock köras till närmaste station för att släppa av passagerarna. Det säger Helen Jarefors på Transportstyrelsen till Sydsvenskan.
(mer…)

Read Full Post »

Idag är det första maj. Fladdrande fanor, förhoppningsvis mycket folk och kanske till och med sol. Men hur ska parollerna om rättvisa, jämlikhet, utveckling och allas rätt till välfärd förverkligas?

Vi i Gemensam Välfärd-Göteborg har skrivit en debattartikel om detta framför allt utifrån förhållandena i vår egen stad, där det finns en rödgrön kommunmajoritet sedan valet i höstas. Artikeln, ”Visionerna efter första maj” , publiceras i tidningen ETC-Göteborg idag.

Vi hörs i morgon. Och framöver.

/Björn Rönnblad

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: