Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2011

[Av Ellie Cijvat] Regeringens så kallade järnvägssatsning är en stor besvikelse. Den innebär inte någon långsiktig satsning på underhåll, och inga nya spår överhuvudtaget. Reinfeldt sviker resenärerna och miljön och retoriken ekar tomt.

(mer…)

Read Full Post »

Socialdemokraternas nya ekonomiska rådgivare Marika Lindgen Åsbrink har under sommaren upptäckt kärnan i varför privatisering är dåligt: vinststrävan styr åt alldeles fel håll.

(mer…)

Read Full Post »

[Av Göran Dahlgren] Fakta om den ekonomiska utvecklingen, hur börsen går upp och ner och vad ”marknaden” tycker om olika förslag redovisas kontinuerligt med hög intensitet varje dag. Detta blir den samhällsbild av  verkligheten  som dominerar. Starka larmsignaler ljuder dessutom när olika resursstarka grupper någon gång är förlorare i vår allt mer ekonomiserade värld.

När det gäller fakta om hur vår välfärd och ofärd utvecklas finns inte alls samma intensiva bevakning. Det gäller speciellt långsamma men nog så viktiga förändringar när det gäller välfärden och ofärdens    utveckling och fördelning. Det  innebär ofta att välfärdsfrågor inte blir föremål för den debatt och de åtgärder som  vore naturligt i ett välfärdssamhälle.   Larmsignalerna är dessutom ofta få och svaga speciellt när de gäller resurssvaga grupper .

Hur många vet t.ex. att medellivslängden ökat långsammare i Sverige än i många andra länder under de senaste 20 åren. Detta gäller speciellt för svenska kvinnor som rasat från en 4:e till delad 10:e plats vid en internationell jämförelse.  Idag är förutsättningarna för ett långt liv bättre för kvinnor i bl.a. Frankrike, Italien, Japan och Australien än för svenska kvinnor.  Fortsätter dessa trender kommer medellivslängden bland svenska kvinnor inom 10 -20 år kanske att vara lägre än i flertalet västeuropeiska länder.
(mer…)

Read Full Post »

Bloggaren Björnbrum har i några inlägg – inlägg 1, inlägg 2 och inlägg 3 – fäst uppmärksamheten på något mycket märkligt. Nämligen att Sverige under de senaste 20 åren har haft ett skyhögt exportöverskott. Och han undrar vad det ska vara bra för.

(mer…)

Read Full Post »

Det har ju varit en synnerligen dramatisk politisk sommar med nordafrikanska uppror, eurokris, Ship to Gaza, attentaten i Norge och nu senast statsfinansiell kris i USA. Men sommaren är ju också en tid då många av oss tar sig en funderare på vad man håller på med, lite övergripande eller strategiskt om man så vill.

En som verkligen lyckats formulera sig i detta ämne är Petter Larsson som i två ledare i Efter Arbetet: Viljan att klättra – rädslan att falla samt Flykten från de fattiga gör den eftervalsanalys som egentligen aldrig kom till avslut i partiernas officiella grupper.

Som många andra konstaterar han att regeringen klarat att slita banden mellan de breda löntagargrupperna och arbetarrörelsen, att man genom jobbskatteavdrag och hårda tag mot sjuka och arbetslösa lyckats bygga upp en vi-känsla mellan borgerligheten och den stora majoritet löntagare som har fasta jobb och tjänar skapligt – mot de tärande, de som smiter undan. Samtidigt som de generella välfärdssystemen urholkas kittlas medelklassens drömmar av det faktum att man har mer pengar att röra sig med, att man kan göra klipp på bostadsmarknaden, att man har en chans att välja en bättre skola för sina barn osv.

En aspekt som Petter inte nämner är den i det närmaste obegränsade kredit som denna löntagargrupp haft hos bankerna, ett faktum som utnyttjats flitigt för att bygga eller köpa drömhuset/lägenheten eller helt enkelt sätta lite guldkant på tillvaron. Den upplevda distansen till det liv som överklassen lever har minskat, medan den de ekonomiska skillnaderna i själva verket ökat kraftigt, vilket Petter övertygande visar i sin artikel. Av någon outgrundlig anledning tror man dock att vi fortsätter att leva i ett jämlikt land med bra sjukvård, äldreomsorg och skola för alla – trots att man (och framför allt de rika) betalar mindre skatt och trots privatiseringar och utförsäljningar av offentlig service. Fortfarande blir många upprörda över kaos på akutmottagningar och felbehandlingar med dödlig utgång. Men hur många kopplar ihop detta med avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt,  jobbskatte-, rot och rutavdrag?

Vi – dvs vänstern i bred bemärkelse – vet att den generella välfärdsmodellen är överlägsen även för medelklassen – men denna tror inte längre att den är genomförbar. En prioritet är alltså att visa att en solidarisk/jämlik politik fortfarande är möjlig, och han använder försvaret av allmännyttan och hyresrätten i Malmö som exempel. I Gemensam Välfärd Göteborg för vi en debatt med den rödgröna kommunledningen om vikten av en bra kommunal skola och förskola och man kan väl säga att vi har olika uppfattningar om läget.  Kommunledningen i Göteborg skulle må mycket bra av att läsa och ta till sig Petters ledare.

Där konstaterar han också att för att kunna återupprätta alliansen med medelklassen måste vi peka ut en gemensam fiende. Samma slutsats drar en av mina favoriter bland europeiska vänsterintellektuella, Susan George, i sin senaste bok. Det räcker inte med att argumentera mot strukturer och marknadstänkande. Den framför allt finansiella men även politiska och mediala maktelit som håller åtminstone vår del av världen i ett järngrepp måste demaskeras, visas upp i sin moraliska ynkedom. Här hittar vi de verkliga tärande, som tjänar miljoner på luftaffärer i Credit Default Swaps, som gömmer sig på Jersey och i Schweiz för att smita från skatt och som jublar när ”Die dumme schweden” säljer ut apotek och äldreboeden med stadigt kassaflöde av skattemedel.

(fortsättning följer)

Read Full Post »

[av Gunilla Andersson] Sjukvården i Region Skåne mår inget vidare. Det gör inte demokratin heller. Med maktens arrogans har regionledningen under lång tid nonchalerat såväl patienter som personal. Inte ens upprepade varningar från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har man brytt sig om. Den borgerliga Femklövern i Region Skåne satsar nästan minst i landet på sjukvården och har nu drivit verksamheten till bristningsgränsen. Ständiga överbeläggningar, extrema väntetider, underbemanning, nedläggning av vårdcentraler plus ytterligare besparingskrav får konsekvenser. Människoliv äventyras. Vi vet nu att nedskärningar inom vården är livsfarligt!
(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: