Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2016

Onsdagen den 14 september kl 18 får vi en chans att diskutera ekonomisk utveckling med Erik Reinert och Stefan de Vylder, den här gången på ABF.

ABF:s egen annonsering tar fasta på temat centrum och periferi – hur t.ex. länder i EUs periferi svälts ut genom att deras industri slås ut. Inte minst i Spanien och Grekland – men också i Ukraina där enligt Reinert 10 miljoner människor kommer att tvingas emigrera om den nuvarande regeringens planer, uppbackade av EU och USA, sätts i verket. (mer…)

Read Full Post »

På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Det hade det varit så länge någon kunde minnas, och det fanns inget skäl att ifrågasätta det.

Därför blir man extra glad när just Hyresgästföreningen gör just detta. (mer…)

Read Full Post »

Utrikespolitik och försvar är inte Gemensams kärnfråga, men eftersom det ju i alla fall är en kollektiv angelägenhet och i eminent grad en allmänning kan det ändå vara befogat att ifrågasätta den senaste tidens panik. Om inte annat för att den inkräktar på så mycket annat.

Förra gången vi gick och var rädda för ryssen fanns det i alla fall anledning. Sovjetunionen var världens näst största ekonomi ända in på 80-talet, och hade dessutom en krans av eftersägare ända fram till Lübeck. (mer…)

Read Full Post »

[Av Torbjörn Vennström] Miljörörelsen har länge hävdat att de pågående förhandlingarna om ett harmoniserings- och investeraravtal (TTIP) mellan USA och EU kan innebära hot mot staters möjligheter att bedriva en aktiv miljöpolitik. Den ansvariga EU-kommissionären Cecilia Malmström har försökt påskina att EU inte kommer att gå med på ett avtal som innebär en sämre miljö- eller livsmedelspolitik inom EU.

De läckor som med jämna mellanrum kommer från de hemliga förhandlingarna visar dock att Malmström försöker föra Europas medborgare bakom ljuset. (mer…)

Read Full Post »

Det är inte bara i Sverige som “överskottsmål” och annan s.k. normpolitik lägger en våt filt över ekonomin och dömer en generation till arbetslöshet. Det överdrivna snålandet och sparandet sätter hela världsekonomin i fara, säger Svenska Dagbladet. Och eftersom deras nyhet är spärrad finns originalet här(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: