Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2021

Man kan fråga sig om Kinas uppstigande till ledande industriland på något vis hotar oss. Om man får döma av hur Europas dito för två hundra år sen påverkade kineserna har man skäl att vara orolig. Men man kunde önska sig en lite smartare reaktion från tongivande politiska kretsar än hot om våld.

(mer…)

Read Full Post »

Det är ohållbart att förlita sig till fossila bränslen, skrev företagshistorikern Alfred Chandler för 40 år sen. De räcker inte ens för 4% årlig tillväxt, mycket mindre då för att industrialisera världen. Det krävs något annat. Lämpligen då sol, vind och vatten. Och eftersom oljeberoendet har växt fram som en följd av institutionaliserade samband föreslår också Chandler att det behövs nya institutioner – ”en ny industriell revolution” – som verkar för att avveckla beroendet. Han preciserar dem inte, men

Faktist dokumenterar en läsning av dessa noggranna studier [om de industriella revolutionerna på 17- och 1800-talet, JW] tydligt det direkta förhållandet mellan institutionella arrangemang och teknisk innovation. Jag skulle därför uppmana historiker och samhällsvetare (…) att ägna stor uppmärksamhet åt de institutionella innovationsprocesserna. En mängd litteratur om tekniska förändringar, innovation och överföring har dykt upp, men bara en liten ström om institutionell förändring.

(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: