Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2011

I ett Europa där de folkliga proteströrelserna nu skjuter fart på allvar som svar på de styrandes kris-”lösningar” börjar nu också försöken till samordning skönjas. På lördag den 1 oktober arrangerar det brittiska nätverket Coalition of Resistance en internationell konferens mot nedskärningarna i London.

När upploppen i London briserade i London i augusti var det i form av en politiskt oartikulerad explosion. Men det var ingen tvekan om att tryckkokaren fåtts att nå sin gräns på grund av de underliggande, och ökande, klassklyftorna och den sociala frustration som föds ur fattigdom och nedskärning av välfärdssystemen. I den breda demonstration ”Give our kids a future!” som arrangerades i Londonförorten Tottenham veckan efter att tryckkokaren smällde – då organiserade grupper försökte artikulera explosionen – blev följdriktigt ”No cuts!” en huvudparoll

Redan i mars hade en jättedemonstration (siffror nämndes på mellan en kvarts miljon och 400 000 människor) arrangerad av bland annat olika fackliga organisationer i England arrangerats mot nedskärningarna. Ett av de breda nätverk som bildats i denna kamp, Coalition of Resistance, har nu tagit som sin uppgift att koordinera de folkliga rörelser och protester mot nedskärningarna som sjuder fram på olika håll i Europa. På lördag den 1 oktober bjuder organisationen in till en internationell konferens i London under parollen ”Europe against austerity” (mer…)

Read Full Post »

Förr varnade man pojkarna för de fem farliga F:en – fogden, fjärdingsman, flaskan, flickan och fan. I våra dagar har det tillkommit tre nya – finanssektorn, försäkringsbranschen och fastighetsbolagen. På engelska Finance, Insurance & Real Estate, FIRE, de improduktiva verksamheter som lägger beslag på alltmer av världens BNP till förfång för oss andra. De växande finansmarknaderna motsvaras bokföringstekniskt av att alla andra sektorer i ekonomin råkar i skuld.

(mer…)

Read Full Post »

Traditionellt har man räknat med tre eller kanske fyra olika traditioner inom välfärdspolitiken. Den nordiska som är bäst och utgår från ett generellt stöd. Det centraleuropeiska som räknar med att kyrkan och familjen får väl ställa upp när det behövs och som är lite sämre. Och så det anglosachsiska som är sämst och nöjer sig med att fattigt folk inte svälter ihjäl.

Men nu tycks något hända. Sverige är på väg ur den nordiska modellen och närmar sig den anglosachsiska.

(mer…)

Read Full Post »

Förra lördagen (17 sept) demonstrerades det på ett antal orter runt om i landet mot nedskärningar i sjukvården. Gemensam Välfärd var huvudarrangör i Malmö, på övriga orter rörelsen Sjukvårdsreform. Här i Göteborg har olika föräldragrupper under lång tid protesterat mot nedskärningar inom skolan. Målsättningen är ju att påverka de politiska beslut som tas i landsting och kommuner och att få tillstånd en dialog med ansvariga politiker.  Svaret från dessa är alltid variationer på samma tema: ”Vi instämmer – men vart ska vi ta pengarna? Vi måste hålla oss till de ramar vi har.” Här tar dialogen för det mesta slut, vilket är frustrerande både för de protesterande medborgarna och förmodligen även för politikerna.
(mer…)

Read Full Post »

Detta handlar inte om SAAB utan om den svenska privatiseringspolitiken. Gårdagens besked att forskningschefen på SNS,  Laura Hartman ( se SvD eller Dagens Arena) lämnar sin post tillsammans med rådgivaren i forskningsfrågor, Olof Petterson får  väl ses som ytterligare en bekräftelse på att läget är bekymmersamt. En grundtes som nyliberaler av olika schatteringar hävdat är ju att mångfald, konkurrens och privat företagsamhet med automatik leder till högre effektivitet och kvalitét både vad gäller varor och tjänster. Den SNS-rapport Laura Hartman presenterade nyligen säger helt enkelt att detta återstår att bevisa när det gäller välfärdstjänster, och att man faktiskt haft bortåt 20 år på sig att bevisa den. Många ledarsidor och borgerliga ideologer blev givetvis rasande och plockade fram esset ur rockärmen – privatiseringarna har inte handlat om kvalitét eller effektivitet utan om valfrihet. DNs ledarsida skriver t.ex ”Men det var medborgarnas vilja till valfrihet som drev fram privatiseringarna i den offentliga sektorn. Valfriheten innebär i sig en välfärdsvinst.” Det känns lite desperat.
(mer…)

Read Full Post »

[av Eva Svegborn] Ca 300 personer, samlade vid banderollen ”Nej till nedskärningar i sjukvården”, lyssnade till starka tal av Gunilla Andersson från Nätverket för Gemensam välfärd,  Per Björgell  f.d.överläkare på akuten i Malmö (som lämnade sin tjänst i protest i somras), Per Nordlund, distriktsläkare och huvudskyddsombud inom primärvården, Ewa Glimhed, ordförande för LO-sektionen i Malmö. Bodil Bendixon hjälpte publiken att inte frysa i snålblåsten med dragspel och allsångstango med specialkomponerad kamptext.
(mer…)

Read Full Post »

Populister, brukar vi skällas för, vi som vill ha jämlikhet och en fungerande gemensam välfärd. Meningen är att vi ska kopplas samman med invandrarfiender i en grupp som hederligt folk inte vill ta i med tång.

Men kanske en rejäl dos populism är vad det politiska systemet i Sverige skulle behöva?

(mer…)

Read Full Post »

Storbritannien var det första landet att använda såkallad privat-offentlig samverkan (POS) i stor skala. Dvs att staten låter privata företag bekosta offentliga verksamheter och sen betalar i efterhand. Sånt som till exempel Stockholms landsting har tillämpat vid upphandlingen av Karolinskas utbyggnad, och som staten tillämpade när den byggde Arlandabanan.

Storbritannien kanske också blir det första landet att avskaffa dem. En parlamentarisk kommitté har nämligen utvärderat POS, eller PFI på engelska, och funnit att det var ett gigantiskt slöseri med offentliga pengar.

(mer…)

Read Full Post »

En forskargrupp från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har publicerat en rapport m den svenska privatiseringspolitikens konsekvenser som presenteras på DN Debatt idag – ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten” – en artikel som fick åtminstone mig att sätta kaffet i vrångstrupen. ”Det blev inte som det var tänkt” är den ungefärliga sammanfattningen.
(mer…)

Read Full Post »

[Av Johannes Åsberg] Uppsala är nu på gång att få sitt första gångfartsområde, vilket enkelt uttryckt är en gata där olika trafikslag blandas på de gåendes villkor. Det är en glad nyhet. Erfarenheterna från liknande försök i andra städer är mycket goda. I Göteborg har man under det snart tjugoåriga rödgröna styret gått i täten för utbyggandet av gångfartsområden, tidigare kallat gårdsgator. Resultatet har varit fantastiskt och reaktionen från boende, butiksinnehavare, fastighetsägare och besökare har varit mycket positiva.

(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: