Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2020

Sverige började förfalla i och med kommunallagen 1991 då kommuner fick rätt att bete sig som aktiebolag, föreslår en av Gemensam Välfärds stöttepelare. Och det kan medges att den lagen har betytt en del för kommersialiseringen och den växande korruptionen inom den offentliga sektorn i Sverige. Men vi är faktiskt bara en utkant i världen, och utvecklingen var på gång överallt. Kanske kan man säga att kommunallagen var ett ovanligt dumsmart sätt att hantera den utvecklingen. En sorts anpassning till förhållandena, av samma kvalitet som Bildts kronförsvar från samma tid. (mer…)

Read Full Post »

[av Peter Lorentzon]

Tre av fyra som avlidit av Covid-19 har varit personer på äldreboenden eller med hemtjänst. 50 % har varit över 85 år. I diskussionen om orsakerna saknas en fråga; konsekvenserna av privatiseringen av äldreomsorgen. I Stockholm drivs en mycket större andel av äldreomsorgen av privata utförare, framförallt hemtjänsten, jämfört med övriga kommuner. Samtidigt har Stockholm en mycket högre andel av avlidna är andra kommuner. (mer…)

Read Full Post »

Om man tittar på överdödlighet i allmänhet under coronakvartalet, och inte bara på rapporterade dödsfall (som ofta är för lågt) ser man några tydliga samband. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: