Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2014

På något vis verkar det främsta interna intellektuella i-landsmotståndet mot den gängse ekonomiska självsvälten komma från Frankrike. Thomas Piketty  är fransk. Det var i Frankrike ekonomistudenterna först utmanade den neoklassiska hegemonin vilket har lett till global organisering bland både kritiska ekonomer  och studenter.

Och så är det Alternatives Economiques som håller debatten levande bland folk i gemen, med 100.000 exemplar.

(mer…)

Read Full Post »

Bör EU-valet bojkottas?

EU är förstås inte alls något allmänt ”europeiskt samarbete”. Snarare är det att likna vid en regeringarnas fackförening som de använder mot sina arbetsgivare, dvs vi. De använder det för att driva igenom sådana lagar som nästan ingen vill ha, genom att göra gemensamma framstötar mot sina respektive folk.

Innehållet i dessa lagar handlar för det mesta om att upprätthålla den allmänna europeiska självsvälten.

(mer…)

Read Full Post »

Det råder knappast längre något tvivel om att bilismen har stagnerat i i-länderna, se t.ex. artikel i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det handlar inte om tillfälliga konjunkturer; antal körda kilometer har minskat ända sen mitten av 90-talet. Snarare handlar det om långsiktiga kulturella tendenser. Unga människor tycker inte längre att egen bil är något eftersträvansvärt. Det är mer en boja som tynger, något man försöker undvika om man kan.

Ändå fortsätter planeringen för Förbifart Stockholm med oförminskad kraft, ett projekt som bygger på att biltrafiken ska öka med 40 procent på 15 år.

(mer…)

Read Full Post »

För något halvår sen presenterade Guardian en artikel med titeln Hemligheten med världens lyckligaste städer. Syftet var främst att sjunga en lovsång för Enrique Peñalosas reformer i Bogotá – men för att göra detta måste man grunda med lite vetenskap.

Således kunde man konstatera

(mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: