Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2014

Två föreställningar om framgång tycks lika spridda trots sin uppenbara brist på verklighetsförankring: att framgången står skriven i stjärnorna och är opåverkbar, och att var och en skapar sin egen framgång med eget arbete.

Verkligheten ligger förstås”mittemellan” – man kan välja att göra allt man vill, till och med att förbättra sitt eget liv, men alla val kostar. Och många val är så dyra att kostnaden överstiger alla resurser en normal människa har tillgång till.

Det intressanta är dock att ju mer man tror på det fria individuella valet, desto omöjligare är det.

(mer…)

Read Full Post »

En bra skola för alla

[av Johan Norlin] När regeringen Bildt genomförde friskolereformen 1992 var argumenten att konkurrensen mellan skolorna skulle ge ökad kvalitet i undervisningen. Kvaliteten mätt i PISA-undersökningarnas resultat har det varit si och så med så nu återstår för friskoleförespråkarna att lyfta fram valfriheten som självändamål.

När föräldrar själva resonerar kring skolvalet kretsar resonemangen kring skolans kvalitet i form av lärarkompetens och resultat på standardprov. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: