Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2014

[Av Martin Villner] I dessa tider när allt ska följas upp och utvärderas är det ju naturligt att utvärdera Alliansens politik under de åtta år de har styrt Sverige. Alliansen har genomfört en radikal högerpolitik med omfattande skattesänkningar, privatiseringar och försämringar av socialförsäkringssystemen med motiveringen att det skulle skapa jobb och en bättre välfärd för alla. Så hur har det då gått? Nedan följer ett antal diagram över några viktiga områden för att undersöka detta. (mer…)

Read Full Post »

Kollektivtrafikanter är lyckligare än bilister menar en forskargrupp som tyvärr inte har tillgängliggjort sin forskning på internet – men en sammanfattning finns här.

Detta är en smula anmärkningsvärt eftersom höginkomsttagarna är överrepresenterade bland bilisterna, och höginkomsttagare i regel inte oväntat är lyckligare än fattigt folk.

Men förmodligen är det välkänt bland stockholmarna. Annars skulle väl inte en stor majoritet förorda att man bygger ut kollektivtrafiken istället för Förbifarten.

Det är tydligen mindre välkänt bland politikerna, som ju tycker tvärtom.

Eller också har de en annan agenda än att folk ska bli lyckliga.

Read Full Post »

Det var ett evinnerligt gnällande från de ”gamla” partierna om hur hemska sverigedemokraterna är. Man kan inte hitta spår till självrannsakan eller försök till förklaring av att en av åtta stöder ett parti vars kärnfråga är att sparka nedåt och slicka uppåt.

Något som normalt skulle gå emot rättskänslan hos en stor majoritet av dessa tretton procent.

Det finns många tänkbara förklaringar. (mer…)

Read Full Post »

Apropå det såkallade Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP, som just förhandlas mellan EU och USA är det anmärkningsvärt hur uttrycket ”frihandel” har förändrats över åren.

  • På 1700-talet, på Adam Smiths tid, betydde det att alla, inte bara kungliga privilegierade kompanier, hade rätt att köpa och sälja.
  • På 1800-talet, när dessa kungliga kompanier hade försvunnit, behölls begreppet för att betyda att det inte skulle finnas några tullar.
  • Idag, när nästan alla tullar tagits bort, betyder det att köpmän ska ha vetorätt över lagstiftningen.

(mer…)

Read Full Post »

I Guardian i somras förklarade George Monbiot (se gärna videoklippet också!) varför det aldrig går att ”sätta pris på miljön” som många liberala miljövänner tror.

Argumentationen kan naturligtvis lika gärna användas mot alla andra försök att sätta pris på väsentliga saker i livet, t.ex. vård. Tyvärr är det sällan vi ser den i skrift; vi känner instinktivt att det låter ruttet men det är svårt att sätta fingret på vad som är ruttet.

Här är Monbiots argument, i stigande vikt: (mer…)

Read Full Post »

Jesper Meijlings Marknad på villovägar förtjänar att bli grundboken om de senaste tjugo årens marknadisering av offentliga tjänster. Andra har beskrivit konsekvenserna – Mikael Nyberg inom järnvägen, Maciej Zaremba inom vården, PISA och TALIS och kanske också Per Kornhall (som jag dock inte har läst) inom skolan. Men Meijling har beskrivit varför konsekvenserna, med logisk nödvändighet, måste uppstå. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: