Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2016

Åtminstone publikt var presentationen av Erik Reinerts Global ekonomi något av en succé. Ett sjuttital fick plats i lokalen, lika många hade måst avvisas. Kanske hade panelen rätt – det finns ett uppdämt behov av något annat synsätt på ekonomi än det neoklassiska, som alltmer börjar upplevas som en skrivbordskonstruktion.

Frågan är om vi har nått brytpunkten. Finns det ens någon ekonom kvar som försvarar det neoklassiska synsättet undrade Aftonbladets chefredaktör Karin Pettersson. Vilket ekonomihistorikern Lars Magnusson och inte minst Erik Reinert själv besvarade jakande – visserligen brukar de be om ursäkt och förklara att det ju bara handlar om modeller som inte har med verkligheten att göra, men lik förbannat är det det dom har att komma med, och det som politiker och redaktörer har att hålla sig till.

Nåväl, vad menar då Reinert? (mer…)

Read Full Post »

Lättare än man tror

Beträffande den pengatvättskandal som nu skakar många regeringar har Thomas Piketty föreslagit ett enkelt motmedel: lägg bankkontona under WTO-regler.

Bestäm helt enkelt att alla banker ska vara skyldiga att rapportera alla konton till respektive kontoinnehavares skattemyndighet. Och att alla personer och företag ska vara skattskyldiga i det land pengarna har tjänats in. Det senare kan ordnas enligt samma regler som redan idag gäller inom USA där företag betalar skatt i den delstat pengarna har tjänats in.

Länder som inte vill vara med om detta utesluts ur WTO. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: