Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2015

World Economics Association (nu världens största ekonomförening) fortsätter att ge ut tidskrifter, artiklar och böcker. Tidskriften Economic Thought nummer 1 i år innehåller flera artiklar som är intressanta även för oss lekmän.

Artikeln Political Economy in the Eighteenth Century av Florence Gauthier handlar om den spekulationsekonomi som ledde fram till franska revolutionen. Det visar sig att dogmatisk tro på marknadens helighet inte är något nytt för vår tid. (mer…)

Read Full Post »

[Av Gudrun Ryman] Generösa välfärdssystem skapar inte en beroende-kultur och gör faktiskt människor mer arbetsvilliga har en större Europa-studie kommit fram till (en länk till, och ytterligare en)

Studien publiceras av the British Sociological Association just när alla större partier låter förstå att de vill minska utgifterna för försörjningsstöd. (mer…)

Read Full Post »

[Av Johan Norlin] Jag har läst boken ”Lärdomar från den finska skolan” av Pasi Sahlberg (Studentlitteratur). Utifrån bokens beskrivning har jag försökt plocka ut essensen i det finska utbildningssystemet och vad vi i Sverige kan lära oss.

I Finland har sedan 1970-talet rått en politisk samsyn om att skolan ska ge alla barn samma utbildningsmöjligheter oavsett bakgrund. Givetvis har näringslivets ambitioner att skikta skolan i vinnare och förlorare varit närvarande, precis som i Sverige. Skillnaden är att i Finland har politikerna förmått hålla fast vid en stadig kurs med en jämlik skola som destination. När finska elever sedan började få fina resultat i PISAs kunskapsundersökningar tystnade det finska näringslivets kritik. (mer…)

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: