Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Debatt’ Category

Måste det till 50% arbetslöshet bland unga, exploderade fattigdom och utförsäljning av gemensamma tillgångar, för att de rödgröna krafterna i ett land ska enas kring ett gemensamt projekt? Jag tänker givetvis på Syriza i Grekland och Podemos i Spanien. Och jag ställer frågan därför att jag är rädd för att projekten där i värsta fall kommer för sent, i ett läge där eliten kanske är beredd att köra över demokratin och parlamentarismen för att behålla sin makt och sina rikedomar. Vore det inte betydligt bättre om enighet och samverkan kunde börja byggas upp under mer ”normala” omständigheter än de som råder i Grekland och Spanien? Och varför inte här hemma i Sverige?

(mer…)

Read Full Post »

[av Tord Björk] Höstnumret av Attacs tidning Alt dök just upp i min brevlåda. Det var en trevlig bekantskap. Här fanns allt det folk intresserade av ett solidariskt samhälle kan tänkas behöva. Den klart roligaste texten handlade om Attacs nordiska sommarforum.
(mer…)

Read Full Post »

[av Lars Taxén] I går sändes den sista delen i serien ”Why poverty?”, ett av de bästa program jag sett på länge*. Där blir det skrämmande tydligt vilket samhälle som väntar oss om alliansen får fortsätta sina härjningar. Bl.a. ingår en intervju med filosofen Ayn Rand (ca 29 min in i programmet), där hon säger saker som ”Jag är emot alla former av kontroll”, ”Jag är för en absolut tillämpning av laisse-faire, en helt oreglerad ekonomi”. Rands böcker återutgavs nyligen av Timbro (ansvarig Mattias Svensson, som nyligen medverkade i ett annat program på SVT.

Rand är en av Annie Lööf inspiratörer, och i ekots lördagsintervju med Svensk Näringslivs VD Urban Bäckström  säger han i princip samma saker som Rand.

Lars Taxén
(aktiv i Gemensam Välfärd Stockholm)

*så här skriver SVT om filmen:
En amerikansk mardröm

På adressen 740 Park Avenue i New York bor några av världens rikaste människor. Bara någon mil därifrån ligger en gata med samma namn. Men där lever halva befolkningen på socialbidrag. Under de senaste 30 åren har ojämlikheten i USA ökat kraftigt. För de flesta har den amerikanska drömmen förvandlats till en mardröm. Oscarvinnande filmaren Alex Gibney förklarar varför.

Read Full Post »

[av Torbjörn Vennström] Sedan 1992 har världens länder förhandlat om hur man ska försöka motverka den globala uppvärmningen. Eftersom den viktigaste drivkraften till de ökande utsläppen av växthusgaser är den ständiga ekonomiska tillväxten, och de enorma vinster som hägrat i fossilbränsleindustrin, har det ju som bekant gått väldigt, väldigt trögt.
(mer…)

Read Full Post »

I sin bok ”Deras kris – våra lösningar” beskriver Susan George den globala finansiella elit som i snabb takt rakar åt sig enorma rikedomar och politisk makt. Man kan se hennes inledning på ABF-huset i söndags här. Själv har jag i flera år funderat på om inte samhället är på väg in i en ny fas, en slags nyfeodalism där frälset, aristokratin, är i full gång med att skaffa sig samma förmåner som adeln hade på 16- och 1700-talet. Arrogansen och de vidlyftiga vanorna är i alla fall desamma, liksom synen på fattiga och utslagna. Vi kan även byta ut adelns hovintriger mot dagens lobby- och pr-verksamhet. De senaste månadernas utveckling i Europa talar knappast emot min tes och inte heller blir jag övertygad om att jag har fel när jag läser de fyra svenska storbankernas bokslut för 2011.
(mer…)

Read Full Post »

När jag i gårdagens inlägg menade att politiker runt om i landet förhoppningvis tar frågan om vinstdrift i äldreomsorgen som en personlig samvetsfråga, så betyder detta knappast partiledningarna. Ett exempel ges i Dagens Arena där Miljöpartiets Mats Pertoft försvarar det hypersnabbt hopsnickrade förslaget om en statlig vårdinspektion. På så vis behöver man inte ändra sig i själva huvudfrågan – marknadstänkandet i vården och omsorgen. På de sista riktiga partikongressen som (S) höll lyckades man också undvika en stor konflikt i själva huvudfrågan – privatiseringen – genom att tala och skriva mycket om certifiering och kontroll.

Pertoft: ”– Det är klart att det finns problem, jag och Miljöpartiet tillhör inte de som tror att allt automatiskt blir bättre med privata aktörer. Men även kommunala aktörer har misskött sig.”

Men snälla nån, det är just det som hela tiden har varit huvudargumentet för att privatisera – att det automatiskt skulle bli bättre. Det är absolut ingen som påstått att kommunal drift skulle vara problemfri. Det är t ex ett skäl till att man har meddelarskydd där.

Ledande partiföreträdare tror uppenbarligen att det skulle innebära en stor prestigeförlust för dem själva och partiet om man erkänner att man faktiskt gjort felaktiga bedömningar och att man är beredd att omvärdera sin inställning. Min uppfattning är precis tvärtom, politiker som idag säger precis detta, utan att slingra sig, skulle vinna respekt och förtroende i breda grupper, både för sig själva, för sitt parti och för politiken i allmänhet.

Read Full Post »

Förra lördagen (17 sept) demonstrerades det på ett antal orter runt om i landet mot nedskärningar i sjukvården. Gemensam Välfärd var huvudarrangör i Malmö, på övriga orter rörelsen Sjukvårdsreform. Här i Göteborg har olika föräldragrupper under lång tid protesterat mot nedskärningar inom skolan. Målsättningen är ju att påverka de politiska beslut som tas i landsting och kommuner och att få tillstånd en dialog med ansvariga politiker.  Svaret från dessa är alltid variationer på samma tema: ”Vi instämmer – men vart ska vi ta pengarna? Vi måste hålla oss till de ramar vi har.” Här tar dialogen för det mesta slut, vilket är frustrerande både för de protesterande medborgarna och förmodligen även för politikerna.
(mer…)

Read Full Post »

Detta handlar inte om SAAB utan om den svenska privatiseringspolitiken. Gårdagens besked att forskningschefen på SNS,  Laura Hartman ( se SvD eller Dagens Arena) lämnar sin post tillsammans med rådgivaren i forskningsfrågor, Olof Petterson får  väl ses som ytterligare en bekräftelse på att läget är bekymmersamt. En grundtes som nyliberaler av olika schatteringar hävdat är ju att mångfald, konkurrens och privat företagsamhet med automatik leder till högre effektivitet och kvalitét både vad gäller varor och tjänster. Den SNS-rapport Laura Hartman presenterade nyligen säger helt enkelt att detta återstår att bevisa när det gäller välfärdstjänster, och att man faktiskt haft bortåt 20 år på sig att bevisa den. Många ledarsidor och borgerliga ideologer blev givetvis rasande och plockade fram esset ur rockärmen – privatiseringarna har inte handlat om kvalitét eller effektivitet utan om valfrihet. DNs ledarsida skriver t.ex ”Men det var medborgarnas vilja till valfrihet som drev fram privatiseringarna i den offentliga sektorn. Valfriheten innebär i sig en välfärdsvinst.” Det känns lite desperat.
(mer…)

Read Full Post »

En forskargrupp från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har publicerat en rapport m den svenska privatiseringspolitikens konsekvenser som presenteras på DN Debatt idag – ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten” – en artikel som fick åtminstone mig att sätta kaffet i vrångstrupen. ”Det blev inte som det var tänkt” är den ungefärliga sammanfattningen.
(mer…)

Read Full Post »

Det har ju varit en synnerligen dramatisk politisk sommar med nordafrikanska uppror, eurokris, Ship to Gaza, attentaten i Norge och nu senast statsfinansiell kris i USA. Men sommaren är ju också en tid då många av oss tar sig en funderare på vad man håller på med, lite övergripande eller strategiskt om man så vill.

En som verkligen lyckats formulera sig i detta ämne är Petter Larsson som i två ledare i Efter Arbetet: Viljan att klättra – rädslan att falla samt Flykten från de fattiga gör den eftervalsanalys som egentligen aldrig kom till avslut i partiernas officiella grupper.

Som många andra konstaterar han att regeringen klarat att slita banden mellan de breda löntagargrupperna och arbetarrörelsen, att man genom jobbskatteavdrag och hårda tag mot sjuka och arbetslösa lyckats bygga upp en vi-känsla mellan borgerligheten och den stora majoritet löntagare som har fasta jobb och tjänar skapligt – mot de tärande, de som smiter undan. Samtidigt som de generella välfärdssystemen urholkas kittlas medelklassens drömmar av det faktum att man har mer pengar att röra sig med, att man kan göra klipp på bostadsmarknaden, att man har en chans att välja en bättre skola för sina barn osv.

En aspekt som Petter inte nämner är den i det närmaste obegränsade kredit som denna löntagargrupp haft hos bankerna, ett faktum som utnyttjats flitigt för att bygga eller köpa drömhuset/lägenheten eller helt enkelt sätta lite guldkant på tillvaron. Den upplevda distansen till det liv som överklassen lever har minskat, medan den de ekonomiska skillnaderna i själva verket ökat kraftigt, vilket Petter övertygande visar i sin artikel. Av någon outgrundlig anledning tror man dock att vi fortsätter att leva i ett jämlikt land med bra sjukvård, äldreomsorg och skola för alla – trots att man (och framför allt de rika) betalar mindre skatt och trots privatiseringar och utförsäljningar av offentlig service. Fortfarande blir många upprörda över kaos på akutmottagningar och felbehandlingar med dödlig utgång. Men hur många kopplar ihop detta med avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt,  jobbskatte-, rot och rutavdrag?

Vi – dvs vänstern i bred bemärkelse – vet att den generella välfärdsmodellen är överlägsen även för medelklassen – men denna tror inte längre att den är genomförbar. En prioritet är alltså att visa att en solidarisk/jämlik politik fortfarande är möjlig, och han använder försvaret av allmännyttan och hyresrätten i Malmö som exempel. I Gemensam Välfärd Göteborg för vi en debatt med den rödgröna kommunledningen om vikten av en bra kommunal skola och förskola och man kan väl säga att vi har olika uppfattningar om läget.  Kommunledningen i Göteborg skulle må mycket bra av att läsa och ta till sig Petters ledare.

Där konstaterar han också att för att kunna återupprätta alliansen med medelklassen måste vi peka ut en gemensam fiende. Samma slutsats drar en av mina favoriter bland europeiska vänsterintellektuella, Susan George, i sin senaste bok. Det räcker inte med att argumentera mot strukturer och marknadstänkande. Den framför allt finansiella men även politiska och mediala maktelit som håller åtminstone vår del av världen i ett järngrepp måste demaskeras, visas upp i sin moraliska ynkedom. Här hittar vi de verkliga tärande, som tjänar miljoner på luftaffärer i Credit Default Swaps, som gömmer sig på Jersey och i Schweiz för att smita från skatt och som jublar när ”Die dumme schweden” säljer ut apotek och äldreboeden med stadigt kassaflöde av skattemedel.

(fortsättning följer)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: