Feeds:
Inlägg
Kommentarer

[av Torbjörn Vennström]

Ett flertal granskningar av alliansens klimatpolitik har kommit fram till att den varit mycket passiv och i vissa fall till och med bakåtsträvande. De utsläppsminskningar som skett inom landet under de senaste åtta åren beror till största delen på gamla beslut, före alliansregeringens tid, som t ex koldioxidskatten och klimatinvesteringsbidrag till kommunerna (vilka alliansen sedan avskaffade).

Fortsätt läsa »

Nu är det officiellt. Svenska lärare är olyckligast i i-världen. OECD:s skolrapport TALIS (Teaching and Learning International Survey) presenterades i dagarna. Där kunde man också konstatera att svenska lärare jobbade de längsta dagarna men träffade eleverna minst. Detta för en lön som är lägre än den man får i Portugal.

Vad gör då lärarna, om de inte träffar eleverna? Svaret är att de dokumenterar.

Fortsätt läsa »

EU-ländernas investeringar i miljöteknik minskade med 44 procent sen 2010. Detta enligt en rapport från stiftelsen Fores, som drivs av folkpartiets och centerpartiets miljövänliga delar.

Fortsätt läsa »

Så mycket som sexti procent av franska statens skulder är illegitima. Detta har en grupp ekonomer kallade Collectif d’audit citoyen, ungefär Kollektivet för medborgarrevision, tagit reda på, och föreslår att dessa skulder inte ska betalas.

Fortsätt läsa »

På något vis verkar det främsta interna intellektuella i-landsmotståndet mot den gängse ekonomiska självsvälten komma från Frankrike. Thomas Piketty  är fransk. Det var i Frankrike ekonomistudenterna först utmanade den neoklassiska hegemonin vilket har lett till global organisering bland både kritiska ekonomer  och studenter.

Och så är det Alternatives Economiques som håller debatten levande bland folk i gemen, med 100.000 exemplar.

Fortsätt läsa »

EU är förstås inte alls något allmänt ”europeiskt samarbete”. Snarare är det att likna vid en regeringarnas fackförening som de använder mot sina arbetsgivare, dvs vi. De använder det för att driva igenom sådana lagar som nästan ingen vill ha, genom att göra gemensamma framstötar mot sina respektive folk.

Innehållet i dessa lagar handlar för det mesta om att upprätthålla den allmänna europeiska självsvälten.

Fortsätt läsa »

Det råder knappast längre något tvivel om att bilismen har stagnerat i i-länderna, se t.ex. artikel i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det handlar inte om tillfälliga konjunkturer; antal körda kilometer har minskat ända sen mitten av 90-talet. Snarare handlar det om långsiktiga kulturella tendenser. Unga människor tycker inte längre att egen bil är något eftersträvansvärt. Det är mer en boja som tynger, något man försöker undvika om man kan.

Ändå fortsätter planeringen för Förbifart Stockholm med oförminskad kraft, ett projekt som bygger på att biltrafiken ska öka med 40 procent på 15 år.

Fortsätt läsa »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 74 andra följare