Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Motståndet mot NPM-metoderna förefaller nu också ha nått företagskonsulterna, och därmed kanske dess framgång kan anses given.

Det är Peter Rönnlund som med boken Problemet med överambitiösa människor vänder sig emot chefer som ska ha sån koll på allt att det egentliga syftet med arbetet förloras ur sikte. Fortsätt läsa »

Det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet, TTIP, motiveras med att det ökar frihandeln. Det är den avgående regeringens argument, och det är också den tillträdandes. Sen kvittar det om det ger transnationella storföretag vetorätt över svensk lagstiftning, frihandel är bra. Därför är också TTIP bra.

Faktiskt är det politiska läget i Sverige sådant att det inte går att säga något annat. Det har delvis historiska orsaker. För hundra år sen stod den stora politiska striden i Sverige mellan demokratiska folkrörelser som var för frihandel och auktoritära godsägare och byråkrater som var mot. Den striden tycks ha strukturerat vårt politiska tänkande på ett sätt som inte går att komma ur. Och förvisso finns det också fördelar med frihandel för ett litet industrialiserat land – det skulle inte gå att ha all den nödvändiga produktionen inom landet; varuutbyte är nödvändigt.

Men allt som smakar kostar. Och när det gäller frihandel glöms gärna kostnaderna bort. Eller viftas bort som irrelevanta. Fortsätt läsa »

[av Göran Dahlgren] Just nu förhandlar Löfven med vänsterpartiet om vinster i välfärden. Förhoppningsvis diskuterar man både hur vinsterna ska begränsas men också hur en vinstdriven vår påverkar vårens omfattning, inriktning och framförallt dess fördelning.

Vi vet nu alltmer om dessa effekter av den svenska sjukvårdens kommersialisering och privatisering. Verkligheten har kommit i kapp många av de myter som presenterades som absoluta sanningar när olika vinstdrivna sjukvårdsreformer infördes under de senaste åtta borgerligt styrda åren.

Rapporter från forskare, myndigheter och från fältet redovisar bl.a. följande effekter av vinstdriven vård: Fortsätt läsa »

[Av Martin Villner] I dessa tider när allt ska följas upp och utvärderas är det ju naturligt att utvärdera Alliansens politik under de åtta år de har styrt Sverige. Alliansen har genomfört en radikal högerpolitik med omfattande skattesänkningar, privatiseringar och försämringar av socialförsäkringssystemen med motiveringen att det skulle skapa jobb och en bättre välfärd för alla. Så hur har det då gått? Nedan följer ett antal diagram över några viktiga områden för att undersöka detta. Fortsätt läsa »

Kollektivtrafikanter är lyckligare än bilister menar en forskargrupp som tyvärr inte har tillgängliggjort sin forskning på internet – men en sammanfattning finns här.

Detta är en smula anmärkningsvärt eftersom höginkomsttagarna är överrepresenterade bland bilisterna, och höginkomsttagare i regel inte oväntat är lyckligare än fattigt folk.

Men förmodligen är det välkänt bland stockholmarna. Annars skulle väl inte en stor majoritet förorda att man bygger ut kollektivtrafiken istället för Förbifarten.

Det är tydligen mindre välkänt bland politikerna, som ju tycker tvärtom.

Eller också har de en annan agenda än att folk ska bli lyckliga.

Det var ett evinnerligt gnällande från de ”gamla” partierna om hur hemska sverigedemokraterna är. Man kan inte hitta spår till självrannsakan eller försök till förklaring av att en av åtta stöder ett parti vars kärnfråga är att sparka nedåt och slicka uppåt.

Något som normalt skulle gå emot rättskänslan hos en stor majoritet av dessa tretton procent.

Det finns många tänkbara förklaringar. Fortsätt läsa »

Apropå det såkallade Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP, som just förhandlas mellan EU och USA är det anmärkningsvärt hur uttrycket ”frihandel” har förändrats över åren.

  • På 1700-talet, på Adam Smiths tid, betydde det att alla, inte bara kungliga privilegierade kompanier, hade rätt att köpa och sälja.
  • På 1800-talet, när dessa kungliga kompanier hade försvunnit, behölls begreppet för att betyda att det inte skulle finnas några tullar.
  • Idag, när nästan alla tullar tagits bort, betyder det att köpmän ska ha vetorätt över lagstiftningen.

Fortsätt läsa »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 77 andra följare