Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Apropå det såkallade Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP, som just förhandlas mellan EU och USA är det anmärkningsvärt hur uttrycket ”frihandel” har förändrats över åren.

  • På 1700-talet, på Adam Smiths tid, betydde det att alla, inte bara kungliga privilegierade kompanier, hade rätt att köpa och sälja.
  • På 1800-talet, när dessa kungliga kompanier hade försvunnit, behölls begreppet för att betyda att det inte skulle finnas några tullar.
  • Idag, när nästan alla tullar tagits bort, betyder det att köpmän ska ha vetorätt över lagstiftningen.

Fortsätt läsa »

I Guardian i somras förklarade George Monbiot (se gärna videoklippet också!) varför det aldrig går att ”sätta pris på miljön” som många liberala miljövänner tror.

Argumentationen kan naturligtvis lika gärna användas mot alla andra försök att sätta pris på väsentliga saker i livet, t.ex. vård. Tyvärr är det sällan vi ser den i skrift; vi känner instinktivt att det låter ruttet men det är svårt att sätta fingret på vad som är ruttet.

Här är Monbiots argument, i stigande vikt: Fortsätt läsa »

Jesper Meijlings Marknad på villovägar förtjänar att bli grundboken om de senaste tjugo årens marknadisering av offentliga tjänster. Andra har beskrivit konsekvenserna – Mikael Nyberg inom järnvägen, Maciej Zaremba inom vården, PISA och TALIS och kanske också Per Kornhall (som jag dock inte har läst) inom skolan. Men Meijling har beskrivit varför konsekvenserna, med logisk nödvändighet, måste uppstå. Fortsätt läsa »

Två föreställningar om framgång tycks lika spridda trots sin uppenbara brist på verklighetsförankring: att framgången står skriven i stjärnorna och är opåverkbar, och att var och en skapar sin egen framgång med eget arbete.

Verkligheten ligger förstås”mittemellan” – man kan välja att göra allt man vill, till och med att förbättra sitt eget liv, men alla val kostar. Och många val är så dyra att kostnaden överstiger alla resurser en normal människa har tillgång till.

Det intressanta är dock att ju mer man tror på det fria individuella valet, desto omöjligare är det.

Fortsätt läsa »

[av Johan Norlin] När regeringen Bildt genomförde friskolereformen 1992 var argumenten att konkurrensen mellan skolorna skulle ge ökad kvalitet i undervisningen. Kvaliteten mätt i PISA-undersökningarnas resultat har det varit si och så med så nu återstår för friskoleförespråkarna att lyfta fram valfriheten som självändamål.

När föräldrar själva resonerar kring skolvalet kretsar resonemangen kring skolans kvalitet i form av lärarkompetens och resultat på standardprov. Fortsätt läsa »

En del kamrater på vänsterkanten berättar numera gärna hur bra allt var förr, på Palmes tid, och har till och med utvecklat en ömhet för Palme personligen. Glömt är IB, glömda är 60- och 70-talens ömsesidiga misstroenden och misstänkliggöranden, borta är insikten att det ju faktiskt var Palme som utsåg alla de statsråd som skulle genomföra det sena 80-talets privatiseringsprogram. Men framför allt: borta är förståelsen för hur den socialdemokratiska efterkrigspolitiken fungerade.

Fortsätt läsa »

[av Torbjörn Vennström]

Ett flertal granskningar av alliansens klimatpolitik har kommit fram till att den varit mycket passiv och i vissa fall till och med bakåtsträvande. De utsläppsminskningar som skett inom landet under de senaste åtta åren beror till största delen på gamla beslut, före alliansregeringens tid, som t ex koldioxidskatten och klimatinvesteringsbidrag till kommunerna (vilka alliansen sedan avskaffade).

Fortsätt läsa »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 77 andra följare