Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utförsäljning’

Välfärdsmarknaderna är inga perfekta marknader för att citera nationalekonomerna. På sådana har vi full information om alla alternativ, priser och konsekvenser och har ett fritt val. I vård, skola och omsorg fungerar det inte så, varken i stora upphandlingar eller när du som förälder, anhörig eller för dig själv ska göra ett välfärdsval. En gammal senil mamma på ett äldreboende röstar inte så lätt med fötterna och väljer ett annat äldreboende när hon är missnöjd. Det är inte så lätt för dig som förälder att byta skola för ditt barn om den skola barnet går i är dålig. Att köpa välfärdstjänster är inte som att byta schampo. Det måste marknaden, eller regelsystemet, klara av att kompensera för. Så sker inte i dag.

Så säger Ursula Berge, samhällsekonomisk chef på akademikerförbundet SSR och därmed representant för den urbana medelklass som alla politiker sneglar på, i Dagens Samhälle. Tack Gudrun Ryman för tipset.

Ett tecken på att man långt upp i samhällshierarkin har tröttnat på marknadsleken – men också ett tecken på att det går att föra en hård kritik mot den nyliberala föreställningsvärlden utan att vara ett dugg ideologisk. Den går att rasera med rent pragmatiska metoder.
(mer…)

Read Full Post »

I tisdags förskrev sig Stockholms landsting återigen till skattesmitarföretaget Capio som fick förmånen att sköta S:t Görans sjukhus ytterligare nio år i en hemligstämplad process, där möjligheterna till korruption är i det närmaste oändliga.

Många har pekat på hur offentliga pengar rinner ut på det här viset och hur det i praktiken är omöjligt att skydda folk mot vanvård i en organisation som bara är intresserad av snabba vinster. Färre har intresserat sig för hur processen med outsorcing av oundgängliga tjänster på sikt är självförstörande och lämnar uppköparen helt i händerna på säljaren.

(mer…)

Read Full Post »

– och hur får vi stopp på eländet?

Panelsamtal:

Kajsa Ekis Ekman; journalist, författare och aktivist & Peter Lorentzon; aktiv i Gemensam Välfärd-Stockholm.

Välkomna att delta i en viktig framtidsdiskussion!

Lördag den 22 oktober klockan 13 – 17

Fritt inträde. Fika finns att köpa.

Lokal: Sinnet. Gamla Varvsgatan 1. Runt hörnet (och backen ner) från Sjöfartsmuseet i Majorna (spårvagn 3, 4 eller 9 till Stigbergstorget).

Arr: Nätverket för Gemensam Välfärd med stöd av ABF-Göteborg

Read Full Post »

[Av Kerstin Eldh] En moderat som kuppade in sig i fullmäktige genom skriva sitt eget namn på Sverigedemokraternas valsedel kan bli tungan på vågen när den gäller utförsäljning av allmännyttans bostäder i Staffanstorps kommun utanför Lund.

(mer…)

Read Full Post »

 

I stadsdelen Angered i Göteborg – där situationen i skolorna redan är mycket pressad efter tidigare nedskärningar – planerar politikerna nu att ta bort nittio tjänster inom skolan efter att ha ”upptäckt” ett underskott i budgeten.
I tisdags kväll kom reaktionen. Omkring tvåhundra lärare, föräldrar, barn och fritidspersonal samlades till en demonstration mot nedskärningarna på initiativ av bland andra de lokala lärarfacken.

Alldeles nyligen spreds information om att tjänstemännen i stadsdelen Angered ”upptäckt” ett underskott i skolbudgeten motsvarande 44 miljoner kronor under året, vilket enligt förvaltningens chefer då kräver nedskärningar av tjänster på sammanlagt runt nittio årsarbetare. Många av skolorna i stadsdelen ligger i förortsområden, som redan är starkt socialt utsatta.

I tisdags hade politikerna i stadsdelsnämnden sammanträde. Under den öppna frågestunden blev nämndpolitikerna hårt ansatta av föräldrar och lärare som hade kritiska frågor om de planerade nedskärningarna. En lärare från Lövgärdesskolan, där man haft stora problem med undervisningen den senaste tiden, var närmast förtvivlad.

– Vi har gått på knäna länge med otillräckliga resurser. De elever som går kvar i vår skola är de som har stora stödbehov. Det är en fruktansvärd situation vi går till varje dag! Om åtta eller tio tjänster till ska skäras bort – vad kommer att hända då?

Flera andra lärare och föräldrar fyllde på med frågor om effekterna av tidigare nedskärningar, om det skolpengs-system och ”fria skolval” som utarmar skolorna i området och om politikernas direkta ansvar för den nu uppkomna situationen

– Hur ska vi kunna uppfylla det undervisningsuppdrag vi är ålagda? frågade en lärare

– Vad tänker ni politiker göra för att förhindra att det blir en katastrof? undrade en förälder

Stadsdelsnämndens socialdemokratiske ordförande Håkan Linnarsson vek inte en tum från nedskärningsplanerna när han svarade, men försökte mildra politikernas eget ansvar genom att säga att nämnden inte tar beslut om nedskärningar utan bara ”måste hålla budgeten”. Han sade sig visserligen ogilla att ställa verksamheter mot varandra, men klargjorde sedan tydligt sin inställning

– Om vi inte anpassar situationen genom att ta bort tjänster på skolan så måste vi ta pengarna någon annanstans i stadsdelens budget. I så fall blir det fritidsgårdarna, resurser till äldreomsorgen eller till de funktionshindrade som ryker, sade Håkan Linnarsson

En annan av av politikerna i nämndens presidium, vänsterpartisten Yvonne Palm svarade för sin del på föräldrarnas frågor och kritik med rösten i ett nedstämt tonläge

– Vi är väldigt bekymrade och har suttit hela förmiddagen för att hitta åtgärder för att lösa situationen. Men vi har inget svar, sade hon

En timme senare och knappt hundra meter bort kom dock ett sådant svar. En demonstration för att stoppa nedskärningarna samlade runt tvåhundra personer på det intilliggande torget. Det nybildade ”Nätverket för Angereds kommunala skolor”, som skapats på initiativ från bland andra de lokala lärarfacken, hade på kort varsel sammankallat protesten. Ett flertal talare avlöste varandra på scenen där arrangörerna utlyste ”öppen mikrofon”; att den som ville fick gå upp och tala.

Samarbete över stadsdelsgränserna

Först ut var Ann Nolin, aktiv i Barnverket-Göteborgsföräldrar, ett nätverk som samlar föräldrar från hela staden. Hon gav nämndpolitikerna ett tydligt motförslag

– Säg nej till nedskärningarna! Man måste inte alls göra det ni säger att ni ”måste”. Ni kan stoppa försämringarna och satsa långsiktigt på skolorna i stället för att ställa olika utsatta verksamheter mot varandra. Det finns resurser i samhället, sade hon.

Ann Nolin exemplifierade med det överskott i Göteborgs stads budget på mer än en miljard som politikerna i kommunfullmäktige i höstas valde att plöja ner i trafiksatsningar trots att aktiva föräldrar redan då vädjade om att pengarna skulle gå till skolor, förskolor och fritid. Nolin, som själv har barn i stadsdelen Majorna-Linné där man nyligen uppnått en delseger mot hotande budgetnedskärningar, peppade i sitt tal för samarbete över stadsdelsgränserna i kampen mot nedskärningarna.

Nämndordföranden Håkan Linnarsson, som för ändamålet ajournerat politikermötet en stund, bjöds upp på scenen att svara för sig. När han återigen gav samma besked om att ”budgeten måste hållas” och att nedskärningarna annars kommer tas någon annanstans möttes han av försiktiga men spridda buanden från publiken.

Patric Greider, skyddsombud i Lärarförbundet i Angered och en av dem som tagit initiativ till det nya nätverket, var konferencier på manifestationen. Hans uppmaning var tydlig

– De här nedskärningarna måste stoppas och vi måste nu bli allt fler som engagerar oss. Vi börjar idag och fortsätter sedan. Det planeras nya manifestationer vecka 24


Björn Rönnblad

Read Full Post »

[Av Camilla Salomonsson] I skuggan av medias rapportering om bostadsrättspriser och räntor, och söndagsbilagor om drömbostaden, finns en annan verklighet. En verklighet där vissa människor inte längre får plats. Där de som inte har råd med de nya hyrorna – eller bostadsrättspriserna – snällt får maka på sig, till förmån för dem som tjänar bättre. Område efter område i Stockholm rensas i princip på människor med lägre inkomster. Andra riskerar att få en försämrad levnadsstandard om nuvarande utveckling får fortgå.
(mer…)

Read Full Post »

Mars månads nästan bortcensurerade nyhet – att näringslivet hårt kritiserar regeringen för att järnvägstrafiken inte fungerar – skulle kunna ses som ett gravmonument över 90- och 00-talens styrande dogm: att endast marknaden bör styra samhället. Inte ens näringslivet ställer nu upp på detta. Här finns ytterligare ett exempel .

(mer…)

Read Full Post »

I sin kommentar till Håkan Juholts linjetal skriver Eric Sundström i Dagens Arena att det genomgående temat var: ”Människan ska vara medborgare i ett samhälle. Inte kund på en marknad.” Som bekant har vi i Gemensam Välfärd drivit denna tes ända sedan vi startade verksamheten för 6 år sedan, och det är naturligtvis mycket glädjande att den nye partiledaren väljer detta tema. Mycket annat i talet kändes också bra; kultursynen, barnfattigdomen,  ungdomsarbetslösheten och hetsen på våra arbetsplatser, avregleringen av el-marknaden, välfärdsföretagen baserade i skatteparadis, kollektivtrafiken, ja det var många positiva signaler från vår utgångspunkt.
(mer…)

Read Full Post »

Först och främst – låtom oss fröjdas! De grundfrågor som Nätverket för gemensam välfärd bildades kring har plötsligt hamnat i den politiska hetluften. Vi som i många år kämpat för att få människor att se att marknadsanpassningen och privatiseringen av välfärden inte alls är någon självklart bra idé, får plötsligt  stöd av viktiga opinionsbildare vilka dessutom ges utrymme i media.
(mer…)

Read Full Post »

I ett inlägg igår om Välfärdens vinstmaskiner berättade jag om Svenska Dagbladets lika skakande som välunderbyggda redovisning av riskkapitalbolagens plundring av vård, skola och omsorg. Från öppna ådror i vårt gemensamma skattefinansierade blodomlopp rinner miljarderna direkt in i privata bolagsägarfickor och ut till Caymanöarna och andra paradis.  SvD-artiklarna väckte en del uppmärksamhet och kommentarer.

(mer…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »