Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2011

[Av Daniel Håkansson] Utifrån erfarenheter både som fabriksarbetare och blivande distriktsläkare skulle jag vilja påstå att mycket av det organisatoriska elände som härjar i våra offentliga verksamheter beror på nedanstående:
(mer…)

Read Full Post »

Påskupprorets samlingsplatser över landet den 25 april finns här.

Vi ses!

Read Full Post »

[Av Anette Lydén]”Att göra en pudel” är ett uttryck som myntades 2002 och beskriver en offentlig avbön som görs på ett ödmjukt sätt. Igår tillkännagav regeringen Reinfeldt, genom socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, sitt förslag till förändringar av den hårt kritiserade sjukförsäkringen i i en debattartikel i DN och på SVT Det blev inte ens en liten pudelsvans.
(mer…)

Read Full Post »

[Av Mir Dusim] Nyligen fick jag en inbjudan, tyvärr bara till en Facebook-grupp men det är alltid något tänkte jag. Det är rent av en ganska rolig grupp det där, ”Vi som vill att Google börjar översätta nya Moderaterna”. Tanken är god, för att De Nya Moderaterna har ett nästan Orwellskt sinne för språk är ju ingen nyhet.
Trots att jag bara är 21 vårar så minns jag fortfarande den gamla goda tiden (det var säkert än bättre för) då politikerna talade om medborgare istället för konsumenter och skattebetalare. Nu mera tycks den typen av gammalmodiga ord fara förpassad till historiens sopptipp tillsammans med sådana ideal som rättvisa och jämlikhet.
(mer…)

Read Full Post »

[Av Camilla Salomonsson] I skuggan av medias rapportering om bostadsrättspriser och räntor, och söndagsbilagor om drömbostaden, finns en annan verklighet. En verklighet där vissa människor inte längre får plats. Där de som inte har råd med de nya hyrorna – eller bostadsrättspriserna – snällt får maka på sig, till förmån för dem som tjänar bättre. Område efter område i Stockholm rensas i princip på människor med lägre inkomster. Andra riskerar att få en försämrad levnadsstandard om nuvarande utveckling får fortgå.
(mer…)

Read Full Post »

Björn Johnson kommenterar statsrådet Ulf Kristerssons agerande i samband med läkaruppropet:

”Ulf Kristersson har inte rykte om sig att vara någon resultatpolitiker. Han är snarare en typisk teflonpolitiker: proper, förtroendeingivande och med ett sällsynt välsmort munläder är han van att neutralisera kritik och undvika besvärliga beslut.”

Inte oväntat finner han att det stämmer även i detta fall också. Inga direkta lögner, men desto mer av halvsanningar och vilseledande påståenden som han litar på att våra undersåtliga medier inte ids kolla upp.

Det gör däremot Björn.

Read Full Post »

Ett meddelande dimper ner från Stockholm Business Region. Det hävdar att ”Stockholm är hett för utländska investerare. Under 2010 ökade antalet direktinvesteringar i Stockholmsregionen med 12 procent” .

Förmodligen förväntas vi bli lyckliga av att utländska kapitalister bryr sig om oss. Men varför det?

Redan 1985 fann Volker Bornschier och Christopher Chase-Dunn att ju mer utländska investeringar som fanns i ett land, desto långsammare ekonomisk utveckling hade det landet (Transnational corporations and underdevelopment, Praeger 1985). De hade ingen riktigt bra förklaring men antog att det berodde på vinsthemtagningar istället för investeringar på platsen.

Men förmodligen är orsaken mer mångsidig. Det finns många problem förknippat med att ha beslutsmakten placerad nånstans på andra sidan jordklotet – besluten blir sämre på grund av sämre lokal kunskap, och de blir mer irrelevanta på grund av att den som fattar besluten har helt andra prioriteringar än man har på orten. Framför allt kan man när som helst bli utsatt för nedläggning av skäl som inte har att göra med vad man presterar utan med hur väl man passar in i en struktur som man inte har något inflytande över.

På mindre orter i landet vet man det här mycket väl, fast där är det stockholmarna som är utlänningar. Den norske sociologen Stein Rokkan förmodade 1983 att underutveckling i avsides liggande regioner som Nordnorge berodde på att utsocknes bestämde vad det skulle investeras i, att utsocknes bestämde vem som skulle koopteras in i makthavarskiktet, och att utsocknes bestämde vilka kulturella koder som skulle gälla (Stein Rokkan & Derek Urwin: Economy, territory, identity, Sage 1983).

Alla är vi perifera i förhållande till någon annan. Bastuträsk i förhållande till Skellefteå, Skellefteå i förhållande till Stockholm, och Stockholm alltmer i förhållande till London, New York och Bryssel. Det är knappast något vi ska vara lyckliga över. När kineser tar över Volvo förlorar vi möjligheten att använda Volvo för att investera i ett samhälle efter bilismen. Eller åtminstone kräver det mycket större politisk mobilisering än om Volvo bara hade påverkats av svensk lagstiftning.

Read Full Post »

[art 4 i serien Välfärdens ekonomiska politik] [art 1] [art2] [art3]
När man diskuterar regeringens politik gentemot långtidssjukskrivna använder vi ofta moraliska argument som att det nya regelverket är omänskligt och cyniskt och att man sparkar på de som redan ligger. Inget fel i det. Men någonstans i bakgrunden lurar det ekonomiska argumentet: Regeringen var tvungen att göra något åt de skenande kostnaderna. Visst har det gått snett i vissa fall men man var tvungen att ta tag i detta. Här får du de argument du behöver för att bemöta detta. (mer…)

Read Full Post »

[Av Kerstin Eldh] Risken för att DSBFirst, som bedriver tågtrafik bl.a. från Göteborg och Växjö mot Malmö och Köpenhamn, ska gå i konkurs är överhängande.  DSBFirst ägs till 70% av De Danske Statsbaner och till 30% av det privata skotska First Group. I Danmark har avslöjandena om hur bolaget bluffat sig fram för att få köra regiontåg i Sydsverige och på Själland, väckt skandal.  Bakom ryggen på den danska regeringen och sin egen styrelse har DSB pumpat in stora summor i stöd till DSBFirst.
(mer…)

Read Full Post »

[art 3 i serien Välfärdens ekonomiska politik] [art 1] [art2]

”Ny statistik från Statistiska centralbyrån visar att försörjningsbördan för de svenska kommunerna förväntas växa framöver. Allt färre ska försörja allt fler.” ”Sveriges står inför stora ekonomiska utmaningar. Redan i dag är det fler som inte arbetar än som arbetar. Antalet kommuner där varje person i arbete ska försörja sig själv och minst två personer till beräknas öka markant de närmaste 20 åren.” Citaten är från en debattartikel 21/3 i Dagens Arena skrivna av Stefan Fölster och Fabian Wallen. De är typiska. Droppen urholkar stenen. Säg en sak tillräckligt ofta så blir det till slut en sanning. (Men hur Sverige i framtiden ska klara ”försörjningsbördan” genom att sänka skatter är en logik som övergår mitt förstånd.)
(mer…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »